NOTÍCIES RECENTS

Els deutors hipotecaris podran recuperar els impostos de les hipoteques

19 octubre 2018|

S’acaba de fer públic el contingut de la Sentència de 16 d'octubre de 2018 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual s'ha declarat la nul·litat de l'article 68.2 del Reglament de la Llei de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentats, que estipulava que en les constitucions de hipoteques l’obligat a liquidar l'impost era el prestatari i no el banc.

Qui està obligat a complir amb el nou Reglament de Protecció de Dades?

17 octubre 2018|

El 25 de maig de 2018 va entrar en vigor la aplicació del nou RGPD i després de quatre mesos de la plena aplicació encara hi ha qui es pregunta si està obligat a cumplir amb el nou Reglament de Protecció de Dades?

Notícies destacades – Setmana del 15/10/2018

15 octubre 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 15 d'octubre del 2018.

PUBLICACIONS RECENTS

Revista Solucions Nº27

23 maig 2018|

PRESENTACIÓ GRUP GESTIÓ

Grup Gestió és una assessoria d’empreses a Girona, que ofereix un servei integral a companyies de diferents sectors i a particulars en la gestió de les seves activitats.

L’experiència, el coneixement del negoci i la formació contínua ens permeten proporcionar un servei global de qualitat: assessoria (laboral, gestoria i Dret Hipotecari), consultoria estratègica (fiscal, comptable i laboral), auditoria (financera, comptable i de gestió), assegurances i serveis jurídics.

La nostra assessoria està formada per més de 80 professionals especialitzats en les diferents àrees empresarials: assessors fiscals i laborals, consultors estratègics, auditors, advocats i corredors d’assegurances; un equip multidisciplinari que combina l’experiència i el talent per oferir la millor solució al client.

El nostre bufet d’advocats, inscrit a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, està especialitzat en diferents branques del Dret: Dret Mercantil i Societari, Dret Civil, Dret Processal, Dret Laboral, Dret Concursal, Dret Bancari i Financer, Dret Penal, Dret Internacional i Dret Esportiu. La suma de tots ells permet als nostres advocats oferir un assessorament jurídic global d’una manera eficient, d’acord amb els interessos dels nostres clients.

Per a Grup Gestió la proximitat amb el client és essencial. La seu central, fundada a Girona el 1980, va ser la primera oficina de les 5 que té repartides en la demarcació de Girona. Compta amb delegacions a Sant Feliu de Guíxols, Figueres, Roses, Palamós, Platja d’Aro i col·laboracions a Tossa de Mar i l’Estartit.

CERTIFICATS I COL·LABORACIONS