Àrea clients
You need to upgrade your Flash Player
Inici

Noticies

La UE imposa un Registre de propietaris efectius de societats
02/07/2015
La UE imposa un Registre de propietaris efectius de societats

Els Governs de 28 països de la Unió Europea hauran de crear registres centralitzats amb els noms dels propietaris de les empreses.

Per a poder accedir al registre la persona o organització haurà d’acreditar un interès legítim en el suposat blanqueig de capitals, finançament del terrorisme i delictes subjacents que es poden usar per a finançar-los, com la corrupció, delictes fiscals i frau.

Aquests registres hauran de fer accessibles per a les autoritats i organismes sense restricció, les entitats obligades a donar la
informació hauran d’actuar de forma diligent respecte a la informació demandada, que s’haurà de demandar a través de la inscripció d’una línia del demandant i del pagament d’una taxa.

La identificació del titular real i la comprovació de la seva identitat ha de fer-se intensiva a les persones jurídiques i les entitats hauran de buscar a la persona/es físiques que exerceixin el control en últim terme
.
QUARTA DIRECTIVA DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME (DOUE) 

 
09/04/2015
El tribunal Suprem eleva el límit de les indemnitzacions per acomiadament improcedent

En una sentència coneguda el 30 de març el Tribunal Suprem rectifica la reforma laboral del 2012 al respecte el que preveu la llei i eleva el topall  de la indemnització per acomiadament improcedent. 

La disposició addicional cinquena de la reforma laboral, estableix dos tipus d’indemnització per acomiadament improcedent:

-Contractes signats abans de la reforma laboral (que és del 12 de febrer del 2012) es mantenia una indemnització de 45 dies per any treballat, amb un límit de 42 mensualitats.

-A partir de l’entrada en vigor de la reforma és de 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats.

Els contractes formalitzats abans del 12/2/12 es liquidaven per 45 dies abans de la reforma i per 33 dies per any treballat pel període treballat posteriorment al 12/2/12, és a dir les indemnitzacions dels dos períodes 45 dies i 33 dies es sumaven segons el treball efectiu de l’empleat acomiadat.  La indemnització màxima per aquests contractes era de 24 mensualitats o a las que haguessin tingut dret, a la data esmentada, abans de la reforma, si aquestes fossin superior a les 24 mensualitats. La novetat que ens introdueix la sentència és que la indemnització no té com a límit la quantia que hagués obtingut el treballador abans de la reforma superant el límit dels dos anys, amb el topall màxim de 42 mensualitats. D’aquesta manera entén que si el treballador va continuar treballant després del 12 de febrer de 2012, continua sumant indemnització a raó de 33 dies per any de treball amb el límit de 42 mensualitats.

Aquesta sentència, no suposa la creació de jurisprudència, ja que calen dues sentències en el mateix sentit per fer-ho.

 
NOU SISTEMA BAIXES MEDIQUES
30/06/2015
NOU SISTEMA BAIXES MEDIQUES

El BOE va publicar el 20 de juny de 2015 en nou reglament que regularà les altes i baixes mèdiques pels treballadors amb incapacitats temporals. D’aquesta manera a partir del pròxim 1 de desembre caldrà treballar amb la nova normativa , utilitzant els nous models per aquelles baixes que estiguin en curs en la data d’entrada de la present i  no hagin superat els 365 dies.
El nou sistema especificarà en el mateix comunicat de baixa la durada estimada de la mateixa.
Les baixes es classificaran per baixes de
durada “molt curta” inferior a 5 dies naturals, “curta” de 5 a 30 dies naturals, “mitjana” de 31 a 61 dies i “llarga” si s’espera que la baixa superi els 61 dies.

Els metges disposen d’una taula amb referències a les durades aproximades de les baixes, aquestes taules s’han realitzat mitjançant estudis de la duració de les baixes en els últims anys.

D’aquesta manera el treballador per a baixes molt curtes tindrà data de baixa i alta i en els comunicats d'incapacitat més llargs s’especificarà la data de la pròxima revisió, amb les baixes amb
duracions més llargues de 365 dies els controls es realitzaran per l' Institut nacional de Seguretat Social (INS) i no pels serveis regionals.
El treballador haurà de presentar el comunicat de baixa en els tres dies posteriors a l’empresa i comunicar l’alta en les 24 següents a la
seva recepció a l’empresa.


 


 
23/03/2015
Atenció a tots aquells pensionistes que rebin rendes de l’estranger

Qualsevol persona, espanyola o estrangera, que actualment sigui resident a Espanya i que cobri o hagi cobrat pensions de l'estranger no declarades a l'IRPF en els darrers 4 anys  disposa d’un període d’amnistia per a regularitzar de forma voluntària la situació, sense recàrrec, sancions o interessos.

Cal comentar que les persones a qui Hisenda ja hagi sancionat amb anterioritat per aquest concepte, poden demanar la devolució de la sanció i els interessos que van pagar en el seu dia.

Hisenda està enviant cartes informatives a aquelles persones a qui ja te identificades, per aquest motiu tot fa pensat que un cop acabat el període d’amnistia s'iniciarà una campanya de requeriments per part de l’administració.

Recordem que el termini de la liquidació voluntària i sense càrrecs finalitza el dia 30 de juny de 2015 i que caldrà realitzar una autoliquidació complementària per cada període no liquidat.

 
<< Inici < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Següent > Final >>

©2011 - GRUP GESTIÓ GIRONA - Ultònia 2 - 17002 Girona - T 972 205 004 - F 972 218 601