Àrea clients
You need to upgrade your Flash Player
Inici

Noticies

09/04/2015
El tribunal Suprem eleva el límit de les indemnitzacions per acomiadament improcedent

En una sentència coneguda el 30 de març el Tribunal Suprem rectifica la reforma laboral del 2012 al respecte el que preveu la llei i eleva el topall  de la indemnització per acomiadament improcedent. 

La disposició addicional cinquena de la reforma laboral, estableix dos tipus d’indemnització per acomiadament improcedent:

-Contractes signats abans de la reforma laboral (que és del 12 de febrer del 2012) es mantenia una indemnització de 45 dies per any treballat, amb un límit de 42 mensualitats.

-A partir de l’entrada en vigor de la reforma és de 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats.

Els contractes formalitzats abans del 12/2/12 es liquidaven per 45 dies abans de la reforma i per 33 dies per any treballat pel període treballat posteriorment al 12/2/12, és a dir les indemnitzacions dels dos períodes 45 dies i 33 dies es sumaven segons el treball efectiu de l’empleat acomiadat.  La indemnització màxima per aquests contractes era de 24 mensualitats o a las que haguessin tingut dret, a la data esmentada, abans de la reforma, si aquestes fossin superior a les 24 mensualitats. La novetat que ens introdueix la sentència és que la indemnització no té com a límit la quantia que hagués obtingut el treballador abans de la reforma superant el límit dels dos anys, amb el topall màxim de 42 mensualitats. D’aquesta manera entén que si el treballador va continuar treballant després del 12 de febrer de 2012, continua sumant indemnització a raó de 33 dies per any de treball amb el límit de 42 mensualitats.

Aquesta sentència, no suposa la creació de jurisprudència, ja que calen dues sentències en el mateix sentit per fer-ho.

 
19/03/2015
Nova bonificació pels treballadors autònoms per la conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació

Els autònoms, per l’atenció de menors de 7 anys que tinguin a càrrec seu i/o per tenir a càrrec seu un familiar (de fins a segons grau) en situació de dependència degudament acreditada, tenen dret, durant un termini de fins a 12 mesos,  a una bonificació del 100% de la quota d’autònoms per contingències comuns, que resulti d’aplicar a la mitjana de bases de cotització dels 12 mesos anteriors.

Per poder gaudir de la mateixa l’autònom ha de romandre en alta a la Seguretat Social  i contractar a un treballador, a temps complet o parcial, el qual s’haurà de mantenir durant tot el període en què s’apliqui la bonificació. En tot cas, la durada del contracte haurà de ser, almenys, de 3 mesos des de la data d’inici de l’aplicació de la bonificació.

Llegiu-ne més...
 
23/03/2015
Atenció a tots aquells pensionistes que rebin rendes de l’estranger

Qualsevol persona, espanyola o estrangera, que actualment sigui resident a Espanya i que cobri o hagi cobrat pensions de l'estranger no declarades a l'IRPF en els darrers 4 anys  disposa d’un període d’amnistia per a regularitzar de forma voluntària la situació, sense recàrrec, sancions o interessos.

Cal comentar que les persones a qui Hisenda ja hagi sancionat amb anterioritat per aquest concepte, poden demanar la devolució de la sanció i els interessos que van pagar en el seu dia.

Hisenda està enviant cartes informatives a aquelles persones a qui ja te identificades, per aquest motiu tot fa pensat que un cop acabat el període d’amnistia s'iniciarà una campanya de requeriments per part de l’administració.

Recordem que el termini de la liquidació voluntària i sense càrrecs finalitza el dia 30 de juny de 2015 i que caldrà realitzar una autoliquidació complementària per cada període no liquidat.

 
19/03/2015
NOUS AJUTS A LA INVERSIÓ EMPRESARIAL

Com cada començament d’any, han entrat en vigor noves convocatòries de subvencions per empreses i autònoms. A continuació oferim un resum de les més significatives:

Nom del programa: EMPRENDETUR INTERNACIONALITZACIÓ

Llegiu-ne més...
 
<< Inici < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Següent > Final >>

©2011 - GRUP GESTIÓ GIRONA - Ultònia 2 - 17002 Girona - T 972 205 004 - F 972 218 601