Àrea clients
You need to upgrade your Flash Player
Inici

Noticies

23/03/2015
Atenció a tots aquells pensionistes que rebin rendes de l’estranger

Qualsevol persona, espanyola o estrangera, que actualment sigui resident a Espanya i que cobri o hagi cobrat pensions de l'estranger no declarades a l'IRPF en els darrers 4 anys  disposa d’un període d’amnistia per a regularitzar de forma voluntària la situació, sense recàrrec, sancions o interessos.

Cal comentar que les persones a qui Hisenda ja hagi sancionat amb anterioritat per aquest concepte, poden demanar la devolució de la sanció i els interessos que van pagar en el seu dia.

Hisenda està enviant cartes informatives a aquelles persones a qui ja te identificades, per aquest motiu tot fa pensat que un cop acabat el període d’amnistia s'iniciarà una campanya de requeriments per part de l’administració.

Recordem que el termini de la liquidació voluntària i sense càrrecs finalitza el dia 30 de juny de 2015 i que caldrà realitzar una autoliquidació complementària per cada període no liquidat.

 
19/03/2015
Nova bonificació pels treballadors autònoms per la conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació

Els autònoms, per l’atenció de menors de 7 anys que tinguin a càrrec seu i/o per tenir a càrrec seu un familiar (de fins a segons grau) en situació de dependència degudament acreditada, tenen dret, durant un termini de fins a 12 mesos,  a una bonificació del 100% de la quota d’autònoms per contingències comuns, que resulti d’aplicar a la mitjana de bases de cotització dels 12 mesos anteriors.

Per poder gaudir de la mateixa l’autònom ha de romandre en alta a la Seguretat Social  i contractar a un treballador, a temps complet o parcial, el qual s’haurà de mantenir durant tot el període en què s’apliqui la bonificació. En tot cas, la durada del contracte haurà de ser, almenys, de 3 mesos des de la data d’inici de l’aplicació de la bonificació.

Llegiu-ne més...
 
19/03/2015
Nou benefici en la cotització a la seguretat social per a la contractació indefinida

Els contractes indefinits que es realitzin a partir de l’1/03/2015 podran gaudir d’una nova bonificació / reducció, la qual ve donada  per l’exempció als primers 500 € (o proporcional en cas dels contractes a temps parcials) de la base de cotització per contingències comunes de l’aplicació del tipus de cotització empresarial.

 La contractació indefinida es podrà fer a temps complet o a temps parcial. Els contractes a temps parcial podran gaudir del benefici quan la jornada de treball sigui, almenys, d’un 50% de la jornada d’un treballador a temps complet.

Aquesta mesura no afectarà les prestacions a què puguin tenir dret els treballadors afectats i coexistirà fins al 31/03 amb la “tarifa plana”.

Llegiu-ne més...
 
19/03/2015
NOUS AJUTS A LA INVERSIÓ EMPRESARIAL

Com cada començament d’any, han entrat en vigor noves convocatòries de subvencions per empreses i autònoms. A continuació oferim un resum de les més significatives:

Nom del programa: EMPRENDETUR INTERNACIONALITZACIÓ

Llegiu-ne més...
 
<< Inici < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Següent > Final >>

©2011 - GRUP GESTIÓ GIRONA - Ultònia 2 - 17002 Girona - T 972 205 004 - F 972 218 601