BLOG

Clàusules nul·les dels contractes d’arrendament d’habitatge

23 novembre 2017|

Existeixen tota una sèrie de clàusules que és habitual trobr-les en els contractes d’arrendament d’habitatge, però que en realitat, de conformitat amb la legalitat vigent, haurien de ser considerades nul·les ja que actuen en perjudici del client

Novetats en els terminis de presentació d’algunes declaracions informatives

20 novembre 2017|

Les principals novetats afecten als Models 190 (resum anual de retencions del treball i activitats econòmiques), 184 (declaració anual d’entitats en atribució de rendes), i 347 (declaració anual d’operacions amb terceres persones).

Noticies destacades – Setmana del 13/11/2017

17 novembre 2017|

Resum de les noticies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 03 de novembre del 2017.

Eleccions al Parlament de Catalunya 21D – Permisos laborals

17 novembre 2017|

Les empreses han de concedir als treballadors i treballadores, en les localitats que no sigui festiu el 21/12, un permís de fins a 4 hores dins la jornada laboral, que serà retribuït i no recuperable, per poder exercir el seu dret a vot.

Nou reglament de l’impost sobre les estades turístiques

14 novembre 2017|

El passat 19 de setembre es va aprovar el nou Reglament de l’impost sobre les [...]

Publicada la convocatòria per ajuts al finançament de projectes empresarials

9 novembre 2017|

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), acaba de publicar la convocatòria per ajuts al finançament de projectes empresarials

Ens convé el règim de consolidació fiscal?

6 novembre 2017|

  Sovint ens trobem estructures de grup empresarial formades per una societat dominant, que es [...]

Noticies destacades – Setmana 03/11/2017

6 novembre 2017|

Resum de les noticies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 03 de novembre del 2017.

Com actuar en cas de deteriorament patrimonial de la nostra societat

30 octubre 2017|

En moltes ocasions ens trobem que les nostres societats han patit un deteriorament patrimonial significatiu, degut a pèrdues comptables.

AUTÒNOMS – Obligatorietat d’incorporació a l’Administració Electrònica

27 octubre 2017|

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha comunicat la imminent obligatorietat d'incorporació dels autònoms a l'Administració Electrònica.  

Noticies destacades – Setmana 16/10/2017

20 octubre 2017|

Noticies destacades de la setmana de 16/10/2017

Què ens depara la nova llei d’autònoms?

19 octubre 2017|

Un cop aprovat per el Senat, i pendent de la seva publicació definitiva al BOE, a continuació relacionem algunes de les mesures que ens porta la nova Llei dels Autònoms

Canvis de bases de cotització en el règim especial dels treballadors autònoms.

10 octubre 2017|

Cal tenir en compte que els autònoms poden canviar dues vegades a l'any, almenys de moment, la seva base de cotització.

Préstecs entre particulars: com preparar-los correctament?

2 octubre 2017|

Si tenim pensat demanar-li diners prestats a un amic o un familiar, donat el caràcter d’aquestes relacions, podem tenir la temptació de fer servir mètodes “informals”, si bé hem de tenir cura ja que, apart de hipotètics problemes futurs entre les parts contractants, Hisenda pot extreure conseqüències fiscals en considerar que s’ha intentat eludir tributació.

Que fer si hem pagat plusvàlua municipal durant els darrers quatre anys?

27 setembre 2017|

La sentència de 11 de maig de 2017 del Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional el sistema de càlcul de la base imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (conegut com Plusvàlua Municipal), en la mesura que sotmet a tributació situacions en les quals no existeix increment de valor dels terrenys que són objecte de transmissió.

Flashos – recull de novetats fiscals

12 juliol 2017|

Recentment han entrat en vigor una sèrie de novetats en l’àmbit fiscal, que afecten a diverses àrees de la gestió empresarial i particular.

En vigor el pla movea-2017, per al foment de l’adquisició de vehicles energèticament eficients

10 juliol 2017|

El passat 24 de juny va entrar en vigor el Pla Movea 2017, que pretén [...]

Circular Pressupostos 2017

4 juliol 2017|

Aquest mes de juliol s'ha publicat una actualització sobre els pressuposts del l'any 2017. Dins d'aquesta actualització s'inclouen les següents modificacions:

  • Els canvis que porta la Llei de pressupostos generals, aprovada a mitjans d’any.
  • Bases màximes i mínimes al règim especial de treballadors autònoms
  • Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).
  • Increment de les pensions

Inconstitucionalitat de l’amnistia fiscal

26 juny 2017|

El Tribunal Constitucional ha anul·lat la disposició per mitjà de la qual es va introduir la Declaració Tributària Especial, més coneguda com “amnistia fiscal”. Aquesta declaració permetia als titulars de béns o drets que no corresponguessin amb les rendes declarades als impostos pertinents, presentar una declaració per regularitzar la seva situació tributària.

Com influeixen els rendiments dels nostres fills a la nostra declaració de renda?

12 juny 2017|

La llei de l’IRPF permet aplicar als progenitors l’anomenat “mínim per descendents”, que equival a deixar exempta una part de la renda dels pares per cada fill que reuneixi una sèrie de característiques, que són les següents:

Grup Gestió organitza una trobada sobre el Subministrament Immediat d’Informació

24 maig 2017|

La trobada consistirà en un torn obert de preguntes i respostes entre els assistents i els representants de l’AEAT de Girona

Lloguer d’habitatge: fixe o de temporada?

15 maig 2017|

Acostuma a ser una pregunta freqüent entre els propietaris d’habitatges a la costa (i cada vegada més, a les grans ciutats), si convé més llogar la seva propietat amb caràcter fixe (és a dir, com a habitatge habitual de l’arrendatari), o de temporada (per exemple, lloguer turístic).

La importància de valorar alternatives d’inversió

2 maig 2017|

Des de fa uns mesos, ens trobem amb una situació certament atípica als mercats financers europeus. Mentre els tipus d’interés a l’Eurozona es mantenen a zero, i l’euríbor en negatiu, la inflació comença a repuntar notablement, situant-se al voltant del 2% a la Zona Euro, i del 3% a Espanya, després d’un prolongat període de deflació.