BLOG

Que fer si hem pagat plusvàlua municipal durant els darrers quatre anys?

27 setembre 2017|

La sentència de 11 de maig de 2017 del Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional el sistema de càlcul de la base imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (conegut com Plusvàlua Municipal), en la mesura que sotmet a tributació situacions en les quals no existeix increment de valor dels terrenys que són objecte de transmissió.

Flashos – recull de novetats fiscals

12 juliol 2017|

Recentment han entrat en vigor una sèrie de novetats en l’àmbit fiscal, que afecten a diverses àrees de la gestió empresarial i particular.

En vigor el pla movea-2017, per al foment de l’adquisició de vehicles energèticament eficients

10 juliol 2017|

El passat 24 de juny va entrar en vigor el Pla Movea 2017, que pretén [...]

Circular Pressupostos 2017

4 juliol 2017|

Aquest mes de juliol s'ha publicat una actualització sobre els pressuposts del l'any 2017. Dins d'aquesta actualització s'inclouen les següents modificacions:

  • Els canvis que porta la Llei de pressupostos generals, aprovada a mitjans d’any.
  • Bases màximes i mínimes al règim especial de treballadors autònoms
  • Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).
  • Increment de les pensions

Inconstitucionalitat de l’amnistia fiscal

26 juny 2017|

El Tribunal Constitucional ha anul·lat la disposició per mitjà de la qual es va introduir la Declaració Tributària Especial, més coneguda com “amnistia fiscal”. Aquesta declaració permetia als titulars de béns o drets que no corresponguessin amb les rendes declarades als impostos pertinents, presentar una declaració per regularitzar la seva situació tributària.

Com influeixen els rendiments dels nostres fills a la nostra declaració de renda?

12 juny 2017|

La llei de l’IRPF permet aplicar als progenitors l’anomenat “mínim per descendents”, que equival a deixar exempta una part de la renda dels pares per cada fill que reuneixi una sèrie de característiques, que són les següents:

Grup Gestió organitza una trobada sobre el Subministrament Immediat d’Informació

24 maig 2017|

La trobada consistirà en un torn obert de preguntes i respostes entre els assistents i els representants de l’AEAT de Girona

Lloguer d’habitatge: fixe o de temporada?

15 maig 2017|

Acostuma a ser una pregunta freqüent entre els propietaris d’habitatges a la costa (i cada vegada més, a les grans ciutats), si convé més llogar la seva propietat amb caràcter fixe (és a dir, com a habitatge habitual de l’arrendatari), o de temporada (per exemple, lloguer turístic).

La importància de valorar alternatives d’inversió

2 maig 2017|

Des de fa uns mesos, ens trobem amb una situació certament atípica als mercats financers europeus. Mentre els tipus d’interés a l’Eurozona es mantenen a zero, i l’euríbor en negatiu, la inflació comença a repuntar notablement, situant-se al voltant del 2% a la Zona Euro, i del 3% a Espanya, després d’un prolongat període de deflació.

Impost sobre les begudes ensucrades envasades

28 abril 2017|

El 22 de març de 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que crea l’impost sobre les begudes ensucrades envasades.

La tributació dels immobles de no residents en renda i patrimoni

24 abril 2017|

En un territori de perfil turístic com el nostre, és molt habitual que persones que no resideixen al nostre país hi adquireixin immobles urbans.

Desplaçats a França. Transportistes i conductors.

20 abril 2017|

Ara parlem dels transportistes / conductors,  que realitzen la seva activitat desplaçant-se per la Unió Europea i concretament a França, però l’obligació s’estén a qualsevol treballador, per compte aliena o per compte propi, desplaçat a un altre Estat per realitzar un treball o una activitat professional.

Obligació de registre de la jornada diària dels treballadors

19 abril 2017|

El passat 23 de març de 2017 el Tribunal Suprem ha establert en una sentència que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de tota la plantilla per comprovar el compliment de la jornada laboral i horaris pactats, i que només han de portar un registre de les hores extres realitzades.

Els comerços hauran de cobrar les bosses de plàstic d’un sòl ús que lliurin als clients

10 abril 2017|

La recent Llei catalana de Mesures Fiscals ha introduït una modificació a la normativa autonòmica en matèria de residus, per la qual queda prohibit, des del passat 31 de març, el lliurament al client dels comerços, de manera gratuïta, de bosses de material plàstic amb nanses, tant en cas de venda al propi establiment, com a domicili  (en aquest cas, tant amb nanses com sense elles).

En vigor la Llei Catalana de Mesures Fiscals per l’any 2017

3 abril 2017|

El passat 30 de març es va publicar la Llei autonòmica que introdueix, entre d’altres, modificacions tant als tributs propis catalans, com als tributs estatals cedits parcial o totalment a Catalunya..

Recta final per declarar a Hisenda els béns a l’estranger

27 març 2017|

El termini de presentació de la Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720), corresponent a l’exercici 2016, finalitza el proper 31 de març de 2017.

Demani la seva devolució si cotitza de més per ser autònom amb pluriactivitat

20 març 2017|

Si va cotitzar per contingències comuns (tenint en compte les cotitzacions en el RETA, així com la quota empresarial i la quota obrera en el Règim General) per una quantitat igual o superior a 12.368,23 euros, té dret a una devolució del 50% del excés en el que les seves cotitzacions superen aquesta quantitat. Te un termini fins el 30 d’abril de 2017.

De nou en vigor l’impost autonòmic sobre habitatges buits

13 març 2017|

Després de què el Tribunal Constitucional suspengués la vigència del tribut al maig de 2016, mesos després es va aixecar l’esmentada suspensió, de manera que aquest tribut torna a tenir vigència per segon exercici des de la seva aprovació.

Cal informar sobre els aliments al·lergògens o que provoquen intoleràncies?

6 març 2017|

Des de l’entrada en vigor del Reglament 1169/2011 (el 13 de desembre de 2014), els establiments d’hostaleria i restauració, i en general tots els establiments que ofereixen productes elaborats, siguin envasats o no, han de complir obligatòriament la normativa europea d'informació sobre els al·lèrgens que contenen els aliments.

Modificacions normatives de caràcter laboral per l’any 2017

27 febrer 2017|

Modificacions normatives de caràcter laboral per l’any 2017.

Inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal

20 febrer 2017|

El passat 17 de febrer de 2017, el Tribunal Constitucional s’ha pronunciat en relació a una qüestió d’inconstitucionalitat plantejada per un Jutjat Contenciós Administratiu de Sant Sebastià, en relació a determinats articles de la norma foral que regulaven la plusvàlua municipal al Territori Històric de Guipúscoa.

Dret de separació en cas de no repartiment de dividends

13 febrer 2017|

    Aquest any ja és possible que els socis o accionistes se separin d’una [...]

Publicat el pla anual de control tributari i duaner

6 febrer 2017|

Anualment,  L’Agència Estatal de l’Administració Tributària fa públiques les directrius que regiran les línies mestres de les comprovacions administratives de la correcta aplicació dels tributs.