BLOG

Darreres novetats en els ajornaments de hisenda

23 gener 2017|

Un Decret LLei del passat dia 2 de desembre tancava la porta a demanar ajornaments dels deutes per IVA a partir del gener del 2017, a no ser que s’acredités que les quotes a ajornar no han estat cobrades. Per tant, les declaracions del quart trimestre ja es veien afectades per aquesta limitació.  Recordem que des de finals del 2015 el import global dels deutes per demanar un fraccionament i ajornament, sense necessitat de garantia, havia de ser inferior o igual als 30.000 euros, mentre que anteriorment havia estat de 18.000 euros.

Incentius fiscals per business angels

16 gener 2017|

En un intent per ampliar el ventall de fonts de finançament per les denominades “start-up” (empreses de nova o recent creació), així com oferir una vehicle d’inversió en condicions atractives, tant des del punt de vista econòmic com fiscal, des de l’any 2009, a nivell autonòmic, i des del 2013, a nivell estatal, s’han introduït interessants incentius fiscals per aquelles persones físiques, contribuents per IRPF, que vulguin invertir en nous projectes empresarials.

Hem de tributar per la devolució de les clàusules sòl?

9 gener 2017|

Les recents sentències que obliguen a les entitats bancàries a tornar als clients els interessos cobrats en excés per causa de les conegudes com “clàusules sòl”, provoquen inquietud en molts contribuents, que es pregunten si aquesta circumstància tindrà alguna incidència a la seva declaració de renda.

Nova Norma comptable NIIF 16 sobre Arrendaments

27 desembre 2016|

La norma que entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2019, elimina la classificació dels arrendaments com a arrendaments operatius o arrendaments financers per un llogater.

Claus per estalviar en la pròxima declaració de renda

19 desembre 2016|

A final de l'any és un bon moment per tal d'estalviar en la nostra declaració de renda dels pròxims mesos de maig/juny. Encara som a temps de dur a terme algunes estratègies que ens poden ser molt útils a l'hora de passar comptes amb Hisenda.

Calendari 2017

13 desembre 2016|

Ja tenim aquí el calendari 2017 de Grup Gestió. Aquest any ens hem inspirat en les localitats de les nostres delegacions.

Mòduls: ens cal renunciar-hi o en quedem exclosos?

12 desembre 2016|

Aprofitant que s'acaba l'any, és temps per analitzar si, en el cas d'optar pel mètode d'estimació objectiva, ens convé renunciar-hi i passar, si es compleixen els requisits, a tributar pel mètode d'estimació directa simplificada o normal.

Noves mesures fiscals i laborals

7 desembre 2016|

S’acaben de publicar al BOE dues normes que introdueixen importants novetats en diversos àmbits. Grup Gestió destaca les més importants.

Contractes temporals durant la campanya de Nadal

5 desembre 2016|

Durant aquesta època, l'estacionalitat genera un elevat volum de contractacions de caràcter temporal. Davant l'augment de consum i producció, la forma més habitual de contractació és el Contracte Eventual per Circumstàncies de la Producció.

Descobreix una joia especial, Mimosa de la Fundació Oncolliga

28 novembre 2016|

Tots els beneficis que s’obtinguin per la venda de la joia es destinaran al col·lectiu Mimosa, format per les artesanes del programa de reinserció laboral de la Fundació Oncolliga Girona.

Black Friday, un estranger aliat del comerç nacional

24 novembre 2016|

El Black Friday tracta d’una tradició molt vinculada als EUA, i la seva ubicació al calendari obeeix a raons purament econòmiques. És el dia després de la festa d’Acció de Gràcies, i significa el començament de la campanya nadalenca, amb importants descomptes.

Tributació dels contractes de lloguer d’habitatge

21 novembre 2016|

El lloguer d’habitatges, al contrari que el de locals comercials, està exempt de tributar a l’iva. No obstant, això no vol dir que l’operació estigui totalment exempta de tributació.

Canvi del sistema de gestió de les liquidacions de seguretat social

17 novembre 2016|

Amb aquest nou sistema, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) té un paper actiu en el procés de recaptació  i els seus objectius són minimitzar els errors, ja que la TGSS assumeix l'aplicació de les regles de cotització i contrasta les dades amb caràcter previ a la liquidació.

Necessites un certificat digital?

17 novembre 2016|

Grup Gestió disposa d'un nou servei que us facilitarà l’obtenció del certificat digital, per tal de que pugueu realitzar tots els tràmits online amb les diferents Administracions Públiques.

Vols acollir-te al registre de devolució mensual d’IVA ?

14 novembre 2016|

Durant el mes de novembre, les empreses que ho sol·licitin poden acollir-se al Registre de Devolució Mensual de IVA presentant la declaració censal corresponent  i passant, per tant, a realitzar declaracions d’ IVA amb caràcter mensual enlloc de trimestral a partir de l’1 de gener de l’any vinent.

Desgravacions fiscals per la declaració de la renda

7 novembre 2016|

S’apropa el final d’any, i va quedant menys temps per tal de prendre determinades decisions que ens poden generar importants desgravacions per la propera declaració de la renda.

Les Fires de Sant Narcís i les entitats sense finalitat de lucre

3 novembre 2016|

Aquestes activitats tenen caràcter d’empresarials, i per tant, els qui les desenvolupen adquireixen les mateixes obligacions que la resta d’empresaris, incloent que els rendiments obtinguts d’aquestes activitats no gaudiran de les exempcions fiscals previstes per les activitats purament filantròpiques.

Possible nul·litat dels avals prestats per particulars

24 octubre 2016|

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que els avals prestats per un particular a una empresa es troben protegits per la directiva europea sobre clàusules abusives.

En vigor la puja dels pagaments fraccionats de l’impost de societats

11 octubre 2016|

El passat 30 de setembre va entrar en vigor el Reial Decret-Llei que aprova l’increment dels pagaments fraccionats de l’impost de societats, amb aplicació directa per al pagament a realitzar aquest mes d’octubre.

Obligació de comunicar-se electrònicament amb les Administracions Públiques

4 octubre 2016|

Obligació de comunicar-se electrònicament amb les Administracions Públiques

Limitacions dels pagaments en efectiu

3 octubre 2016|

Les transaccions econòmiques estan cada vegada més digitalitzades (targetes de crèdit, transferències...), tot i així, encara se’n duen a terme moltes en efectiu, ja sigui pel tipus de negoci que les genera, com per altres circumstàncies (com ara que el venedor vulgui assegurar el cobrament de la venda o prestació de servei en el moment de realitzar-la). 

Reforma del funcionament de les Administracions Públiques

29 setembre 2016|

El proper 2 d’octubre entrarà en vigor la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la qual té com a objectiu regular les relacions externes entre l’Administració i els ciutadans.

El nou curs escolar i les desgravacions fiscals

28 setembre 2016|

Com cada mes de setembre, l’inici del nou curs escolar és motiu de conversa, així com les importants despeses que comporta per les famílies amb fills en edat escolar (inscripcions a escoles i llars d’infants, adquisició d’uniformes o llibres de text, etc).