BLOG

Autònom, has pensat en planificar la teva Jubilació?

21 abril 2016|

La jubilació ens porta un canvi personal i social i ens permet gaudir d’un temps lliure, del que fins ara no havíem disposat, que ens permetrà poder realitzar  viatges de plaer, participar activament en associacions amb fins socials, realitzar nous estudis, etc. És una etapa que hauríem de poder viure amb plenitud i amb benestar econòmic i per això no està de més, abans que arribi, pensar en els ingressos de què disposarem en acabar la nostra vida laboral.

Què són les societats offShore?

18 abril 2016|

Es coneixen com a societats offshore aquelles empreses o companyies que es troben domiciliades i registrades a països en els quals no desenvolupen cap activitat econòmica o comercial.

Els errors més comuns a la declaració de la renda

12 abril 2016|

L’esborrany de la declaració de la Renta pot ésser una eina molt àgil i eficaç per a certs contribuents, tot i que no deixa de tenir certes deficiències o incorreccions que hem d’esmenar i/o corregir.o corregir.

Què podem fer amb les societats civils i comunitats de béns?

4 abril 2016|

Des de gener ja s'aplica el règim de tributació de les societats civils. Tot i ser una norma aprovada des de fa més d’un any, n’hem conegut els detalls amb comptagotes i poc temps abans de la seva entrada en vigor. Fins i tot avui romanen no poques incerteses.

¿Què és el Phishing?

3 abril 2016|

A mida que augmentem el nostre ús i els avantatges que ens ofereix Internet, el perill de suplantació de la nostra identitat digital (phishing) per utilitzar-la en actes delictius o per accedir als nostres comptes bancaris o informació confidencial, també ha augmentat convertint-se en un dels principals problemes per les persones i organitzacions que fan ús de la xarxa.

Com pagar menys en l’impost sobre societats del 2015?

1 abril 2016|

L'exercici fiscal 2015 ha estat el primer de l’entrada en vigor de la reforma de l’impost sobre societats. La reforma comporta, per a les empreses, mesures amb efectes diversos que incentiven o desincentiven determinades actuacions.