BLOG

Impost sobre les begudes ensucrades envasades

28 abril 2017|

El 22 de març de 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que crea l’impost sobre les begudes ensucrades envasades.

La tributació dels immobles de no residents en renda i patrimoni

24 abril 2017|

En un territori de perfil turístic com el nostre, és molt habitual que persones que no resideixen al nostre país hi adquireixin immobles urbans.

Desplaçats a França. Transportistes i conductors.

20 abril 2017|

Ara parlem dels transportistes / conductors,  que realitzen la seva activitat desplaçant-se per la Unió Europea i concretament a França, però l’obligació s’estén a qualsevol treballador, per compte aliena o per compte propi, desplaçat a un altre Estat per realitzar un treball o una activitat professional.

Obligació de registre de la jornada diària dels treballadors

19 abril 2017|

El passat 23 de març de 2017 el Tribunal Suprem ha establert en una sentència que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de tota la plantilla per comprovar el compliment de la jornada laboral i horaris pactats, i que només han de portar un registre de les hores extres realitzades.

Els comerços hauran de cobrar les bosses de plàstic d’un sòl ús que lliurin als clients

10 abril 2017|

La recent Llei catalana de Mesures Fiscals ha introduït una modificació a la normativa autonòmica en matèria de residus, per la qual queda prohibit, des del passat 31 de març, el lliurament al client dels comerços, de manera gratuïta, de bosses de material plàstic amb nanses, tant en cas de venda al propi establiment, com a domicili  (en aquest cas, tant amb nanses com sense elles).

En vigor la Llei Catalana de Mesures Fiscals per l’any 2017

3 abril 2017|

El passat 30 de març es va publicar la Llei autonòmica que introdueix, entre d’altres, modificacions tant als tributs propis catalans, com als tributs estatals cedits parcial o totalment a Catalunya..

Recta final per declarar a Hisenda els béns a l’estranger

27 març 2017|

El termini de presentació de la Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720), corresponent a l’exercici 2016, finalitza el proper 31 de març de 2017.

Demani la seva devolució si cotitza de més per ser autònom amb pluriactivitat

20 març 2017|

Si va cotitzar per contingències comuns (tenint en compte les cotitzacions en el RETA, així com la quota empresarial i la quota obrera en el Règim General) per una quantitat igual o superior a 12.368,23 euros, té dret a una devolució del 50% del excés en el que les seves cotitzacions superen aquesta quantitat. Te un termini fins el 30 d’abril de 2017.

De nou en vigor l’impost autonòmic sobre habitatges buits

13 març 2017|

Després de què el Tribunal Constitucional suspengués la vigència del tribut al maig de 2016, mesos després es va aixecar l’esmentada suspensió, de manera que aquest tribut torna a tenir vigència per segon exercici des de la seva aprovació.

Cal informar sobre els aliments al·lergògens o que provoquen intoleràncies?

6 març 2017|

Des de l’entrada en vigor del Reglament 1169/2011 (el 13 de desembre de 2014), els establiments d’hostaleria i restauració, i en general tots els establiments que ofereixen productes elaborats, siguin envasats o no, han de complir obligatòriament la normativa europea d'informació sobre els al·lèrgens que contenen els aliments.

Modificacions normatives de caràcter laboral per l’any 2017

27 febrer 2017|

Modificacions normatives de caràcter laboral per l’any 2017.

Inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal

20 febrer 2017|

El passat 17 de febrer de 2017, el Tribunal Constitucional s’ha pronunciat en relació a una qüestió d’inconstitucionalitat plantejada per un Jutjat Contenciós Administratiu de Sant Sebastià, en relació a determinats articles de la norma foral que regulaven la plusvàlua municipal al Territori Històric de Guipúscoa.

Dret de separació en cas de no repartiment de dividends

13 febrer 2017|

    Aquest any ja és possible que els socis o accionistes se separin d’una [...]

Publicat el pla anual de control tributari i duaner

6 febrer 2017|

Anualment,  L’Agència Estatal de l’Administració Tributària fa públiques les directrius que regiran les línies mestres de les comprovacions administratives de la correcta aplicació dels tributs.

Procediment extrajudicial per reclamar els interessos de les clàusules sòl

30 gener 2017|

El passat 23 de gener de 2017, es va publicar el Reial Decret amb el que el Govern pretén regular un procediment extrajudicial entre la banca i els interessats per tal d’aconseguir solucions més àgils i satisfactòries per als consumidors a l’hora de reclamar els interessos pagats com a conseqüència de les clàusules sòl, i evitar la interposició massiva de demandes davant dels Jutjats.

Darreres novetats en els ajornaments de hisenda

23 gener 2017|

Un Decret LLei del passat dia 2 de desembre tancava la porta a demanar ajornaments dels deutes per IVA a partir del gener del 2017, a no ser que s’acredités que les quotes a ajornar no han estat cobrades. Per tant, les declaracions del quart trimestre ja es veien afectades per aquesta limitació.  Recordem que des de finals del 2015 el import global dels deutes per demanar un fraccionament i ajornament, sense necessitat de garantia, havia de ser inferior o igual als 30.000 euros, mentre que anteriorment havia estat de 18.000 euros.

Incentius fiscals per business angels

16 gener 2017|

En un intent per ampliar el ventall de fonts de finançament per les denominades “start-up” (empreses de nova o recent creació), així com oferir una vehicle d’inversió en condicions atractives, tant des del punt de vista econòmic com fiscal, des de l’any 2009, a nivell autonòmic, i des del 2013, a nivell estatal, s’han introduït interessants incentius fiscals per aquelles persones físiques, contribuents per IRPF, que vulguin invertir en nous projectes empresarials.

Hem de tributar per la devolució de les clàusules sòl?

9 gener 2017|

Les recents sentències que obliguen a les entitats bancàries a tornar als clients els interessos cobrats en excés per causa de les conegudes com “clàusules sòl”, provoquen inquietud en molts contribuents, que es pregunten si aquesta circumstància tindrà alguna incidència a la seva declaració de renda.

Nova Norma comptable NIIF 16 sobre Arrendaments

27 desembre 2016|

La norma que entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2019, elimina la classificació dels arrendaments com a arrendaments operatius o arrendaments financers per un llogater.

Claus per estalviar en la pròxima declaració de renda

19 desembre 2016|

A final de l'any és un bon moment per tal d'estalviar en la nostra declaració de renda dels pròxims mesos de maig/juny. Encara som a temps de dur a terme algunes estratègies que ens poden ser molt útils a l'hora de passar comptes amb Hisenda.

Calendari 2017

13 desembre 2016|

Ja tenim aquí el calendari 2017 de Grup Gestió. Aquest any ens hem inspirat en les localitats de les nostres delegacions.

Mòduls: ens cal renunciar-hi o en quedem exclosos?

12 desembre 2016|

Aprofitant que s'acaba l'any, és temps per analitzar si, en el cas d'optar pel mètode d'estimació objectiva, ens convé renunciar-hi i passar, si es compleixen els requisits, a tributar pel mètode d'estimació directa simplificada o normal.

Noves mesures fiscals i laborals

7 desembre 2016|

S’acaben de publicar al BOE dues normes que introdueixen importants novetats en diversos àmbits. Grup Gestió destaca les més importants.