BLOG

No has reclamat el retard del teu vol?

12 setembre 2016|

Durant les vacances és habitual escoltar notícies sobre retards o cancel·lacions de vols, però molta gent desconeix que en algun d’aquests casos tenim dret a ser indemnitzats per part de les companyies aèries.

Canvis de Bases de Cotització en el règim especial de treballadors autònoms

5 setembre 2016|

Autònom, si pensa a fer un canvi a la seva base de cotització, recordi que el proper termini per fer-ho és abans de l’1/11.

Corren perill les pensions?

29 agost 2016|

Recentment hem tingut ocasió de comprovar que està aflorant la preocupació per la viabilitat del sistema de pensions estatal, atès que s’ha conegut, que de continuar el ritme actual, la denominada “guardiola de les pensions”, quedarà sense fons l’any 2018.

Inconstitucionalitat de les taxes judicials

23 agost 2016|

El Tribunal Constitucional, mitjançant sentència de 21 de juliol de 2016 ha declarat inconstitucionals certs preceptes de la Llei 10/2012, que regula les taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia.

Obligació de presentar liquidacions d’impostos durant el mes d’agost

16 agost 2016|

Per tercer any consecutiu, Hisenda exigeix a les empreses obligades a presentar les seves liquidacions d’impostos mensuals

Festes laborals a Catalunya – Calendari laboral 2017

9 agost 2016|

De les tretze festes n’hi ha una, a triar entre el 6 de gener, el 17 d’abril, el 24 de juny i el 26 de desembre, que té el caràcter de recuperable.

Modificacions cadastrals d’ofici per part dels ajuntaments

1 agost 2016|

Des de fa un temps, la Gerència Territorial del Cadastre i els ajuntament, han realitzat i estan realitzant, diverses campanyes per identificar tots aquells immobles que no paguen l’IBI, o no paguen tot el que haurien de pagar, per no estar donats d’alta o no haver comunicat les modificacions realitzades als immobles.

Obligació de dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil

29 juliol 2016|

Per norma general, aquest termini màxim per dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil correspon al 30 de juliol de l’exercici posterior al què fan referència els mateixos.

Quines opcions d’inversió ens deixa el Brexit?

25 juliol 2016|

Tenim ocasió de comprovar diàriament que el Brexit està produint una elevada volatilitat en els mercats, tant de renda variable, com de renda fixa i de divises.

Limitació dels efectes de la nul·litat de les clàusules sòl

18 juliol 2016|

L’Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va presentar el dimecres passat, les seves conclusions respecte de la retroactivitat de la nul·litat de les clàusules sòl declarades nul·les.

Atenció a les obligacions fiscals dels no residents

11 juliol 2016|

Us informem que la Llei fiscal espanyola estableix la obligació, per als no residents, de declarar i tributar davant la Hisenda espanyola.

Presentació Electrònica Obligatòria De Documentació Per Grans Empreses

1 juliol 2016|

A partir de l’1 de juliol de 2016, amb caràcter general, els contribuents inscrits al Registre de Grans Empreses (facturació de l’any anterior superior a 6.010.121,04€) estaran obligats

Les notificacions de trànsit només s’enviaran per correu electrònic

27 juny 2016|

Una de les principals funcionalitats d’aquesta DEV, serà, que totes les notificacions dels procediments sancionadors en matèria de trànsit de la DGT,  deixaran de ser remeses en paper per ser enviades al correu electrònic de l’empresa o al telèfon mòbil.

Participació dels treballadors en les eleccions del 26 de juny del 2016.

21 juny 2016|

S’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions [...]

La necessitat del certificat energètic

5 juny 2016|

Des de l’1 de juny de 2013, quan es produeix la compravenda o l’arrendament d’un immoble, el propietari té l’obligació de lliurar al comprador o arrendatari el certificat energètic.

Patrocinador del V torneig Triple Parella de pàdel del GEIEG

30 maig 2016|

Grup Gestió, assessoria d’empreses de Girona, patrocina el cinquè torneig Triple Parella de pàdel del GEIEG, el qual se celebrarà del 30 de maig al 5 de juny a les instal·lacions del complex esportiu de Sant Ponç.

Aspectes fiscals del lloguer

1 maig 2016|

Ara que ens trobem immersos a la campanya de la renda, és bon moment per recordar que els contribuents que hagin tingut ingressos per lloguer d’immobles estan obligats a presentar declaració de renda.

Autònom, has pensat en planificar la teva Jubilació?

21 abril 2016|

La jubilació ens porta un canvi personal i social i ens permet gaudir d’un temps lliure, del que fins ara no havíem disposat, que ens permetrà poder realitzar  viatges de plaer, participar activament en associacions amb fins socials, realitzar nous estudis, etc. És una etapa que hauríem de poder viure amb plenitud i amb benestar econòmic i per això no està de més, abans que arribi, pensar en els ingressos de què disposarem en acabar la nostra vida laboral.

Què són les societats offShore?

18 abril 2016|

Es coneixen com a societats offshore aquelles empreses o companyies que es troben domiciliades i registrades a països en els quals no desenvolupen cap activitat econòmica o comercial.

Els errors més comuns a la declaració de la renda

12 abril 2016|

L’esborrany de la declaració de la Renta pot ésser una eina molt àgil i eficaç per a certs contribuents, tot i que no deixa de tenir certes deficiències o incorreccions que hem d’esmenar i/o corregir.o corregir.

Què podem fer amb les societats civils i comunitats de béns?

4 abril 2016|

Des de gener ja s'aplica el règim de tributació de les societats civils. Tot i ser una norma aprovada des de fa més d’un any, n’hem conegut els detalls amb comptagotes i poc temps abans de la seva entrada en vigor. Fins i tot avui romanen no poques incerteses.

¿Què és el Phishing?

3 abril 2016|

A mida que augmentem el nostre ús i els avantatges que ens ofereix Internet, el perill de suplantació de la nostra identitat digital (phishing) per utilitzar-la en actes delictius o per accedir als nostres comptes bancaris o informació confidencial, també ha augmentat convertint-se en un dels principals problemes per les persones i organitzacions que fan ús de la xarxa.

Com pagar menys en l’impost sobre societats del 2015?

1 abril 2016|

L'exercici fiscal 2015 ha estat el primer de l’entrada en vigor de la reforma de l’impost sobre societats. La reforma comporta, per a les empreses, mesures amb efectes diversos que incentiven o desincentiven determinades actuacions.