CALENDARI D'OBLIGACIONS

|ADMINISTRACIÓ HISENDA
Carregant Obligacions
 • Aquesta obligació ja ha passat.

ADMINISTRACIÓ HISENDA

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Novembre 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents
  • Exercici en curs:
   • Règim general: 202
   • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Novembre 2016. Autoliquidació: 303
 • Novembre 2016. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Novembre 2016. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Novembre 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Novembre 2016. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Novembre 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

Impost Especial sobre l’Electricitat

 • Novembre 2016. Grans empreses: 560