Fiscal

Que fer si hem pagat plusvàlua municipal durant els darrers quatre anys?

27 setembre 2017|Fiscal|

La sentència de 11 de maig de 2017 del Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional el sistema de càlcul de la base imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (conegut com Plusvàlua Municipal), en la mesura que sotmet a tributació situacions en les quals no existeix increment de valor dels terrenys que són objecte de transmissió.

Flashos – recull de novetats fiscals

12 juliol 2017|Fiscal|

Recentment han entrat en vigor una sèrie de novetats en l’àmbit fiscal, que afecten a diverses àrees de la gestió empresarial i particular.

Inconstitucionalitat de l’amnistia fiscal

26 juny 2017|Fiscal|

El Tribunal Constitucional ha anul·lat la disposició per mitjà de la qual es va introduir la Declaració Tributària Especial, més coneguda com “amnistia fiscal”. Aquesta declaració permetia als titulars de béns o drets que no corresponguessin amb les rendes declarades als impostos pertinents, presentar una declaració per regularitzar la seva situació tributària.

Com influeixen els rendiments dels nostres fills a la nostra declaració de renda?

12 juny 2017|Fiscal|

La llei de l’IRPF permet aplicar als progenitors l’anomenat “mínim per descendents”, que equival a deixar exempta una part de la renda dels pares per cada fill que reuneixi una sèrie de característiques, que són les següents:

Impost sobre les begudes ensucrades envasades

28 abril 2017|Fiscal|

El 22 de març de 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que crea l’impost sobre les begudes ensucrades envasades.

La tributació dels immobles de no residents en renda i patrimoni

24 abril 2017|Fiscal|

En un territori de perfil turístic com el nostre, és molt habitual que persones que no resideixen al nostre país hi adquireixin immobles urbans.

En vigor la Llei Catalana de Mesures Fiscals per l’any 2017

3 abril 2017|Fiscal|

El passat 30 de març es va publicar la Llei autonòmica que introdueix, entre d’altres, modificacions tant als tributs propis catalans, com als tributs estatals cedits parcial o totalment a Catalunya..

Recta final per declarar a Hisenda els béns a l’estranger

27 març 2017|Fiscal|

El termini de presentació de la Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720), corresponent a l’exercici 2016, finalitza el proper 31 de març de 2017.

De nou en vigor l’impost autonòmic sobre habitatges buits

13 març 2017|Fiscal|

Després de què el Tribunal Constitucional suspengués la vigència del tribut al maig de 2016, mesos després es va aixecar l’esmentada suspensió, de manera que aquest tribut torna a tenir vigència per segon exercici des de la seva aprovació.

Publicat el pla anual de control tributari i duaner

6 febrer 2017|Fiscal|

Anualment,  L’Agència Estatal de l’Administració Tributària fa públiques les directrius que regiran les línies mestres de les comprovacions administratives de la correcta aplicació dels tributs.

Load More Posts