Fiscal

El model 720 i les seves conseqüències

19 desembre 2017|Fiscal|

Des de l’any 2012 els residents a territori espanyol que tinguin béns o drets situats a l’estranger, que superin determinats llindars, han de presentar una declaració informativa sobre els mateixos, a través del Model 720.

Novetats en els terminis de presentació d’algunes declaracions informatives

20 novembre 2017|Fiscal|

Les principals novetats afecten als Models 190 (resum anual de retencions del treball i activitats econòmiques), 184 (declaració anual d’entitats en atribució de rendes), i 347 (declaració anual d’operacions amb terceres persones).

Ens convé el règim de consolidació fiscal?

6 novembre 2017|Fiscal|

  Sovint ens trobem estructures de grup empresarial formades per una societat dominant, que es [...]

Que fer si hem pagat plusvàlua municipal durant els darrers quatre anys?

27 setembre 2017|Fiscal|

La sentència de 11 de maig de 2017 del Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional el sistema de càlcul de la base imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (conegut com Plusvàlua Municipal), en la mesura que sotmet a tributació situacions en les quals no existeix increment de valor dels terrenys que són objecte de transmissió.

Flashos – recull de novetats fiscals

12 juliol 2017|Fiscal|

Recentment han entrat en vigor una sèrie de novetats en l’àmbit fiscal, que afecten a diverses àrees de la gestió empresarial i particular.

Inconstitucionalitat de l’amnistia fiscal

26 juny 2017|Fiscal|

El Tribunal Constitucional ha anul·lat la disposició per mitjà de la qual es va introduir la Declaració Tributària Especial, més coneguda com “amnistia fiscal”. Aquesta declaració permetia als titulars de béns o drets que no corresponguessin amb les rendes declarades als impostos pertinents, presentar una declaració per regularitzar la seva situació tributària.

Com influeixen els rendiments dels nostres fills a la nostra declaració de renda?

12 juny 2017|Fiscal|

La llei de l’IRPF permet aplicar als progenitors l’anomenat “mínim per descendents”, que equival a deixar exempta una part de la renda dels pares per cada fill que reuneixi una sèrie de característiques, que són les següents:

Impost sobre les begudes ensucrades envasades

28 abril 2017|Fiscal|

El 22 de març de 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que crea l’impost sobre les begudes ensucrades envasades.

La tributació dels immobles de no residents en renda i patrimoni

24 abril 2017|Fiscal|

En un territori de perfil turístic com el nostre, és molt habitual que persones que no resideixen al nostre país hi adquireixin immobles urbans.

En vigor la Llei Catalana de Mesures Fiscals per l’any 2017

3 abril 2017|Fiscal|

El passat 30 de març es va publicar la Llei autonòmica que introdueix, entre d’altres, modificacions tant als tributs propis catalans, com als tributs estatals cedits parcial o totalment a Catalunya..

Load More Posts