Fiscal

Procediment extrajudicial per reclamar els interessos de les clàusules sòl

30 gener 2017|Fiscal|

El passat 23 de gener de 2017, es va publicar el Reial Decret amb el que el Govern pretén regular un procediment extrajudicial entre la banca i els interessats per tal d’aconseguir solucions més àgils i satisfactòries per als consumidors a l’hora de reclamar els interessos pagats com a conseqüència de les clàusules sòl, i evitar la interposició massiva de demandes davant dels Jutjats.

Darreres novetats en els ajornaments de hisenda

23 gener 2017|Fiscal|

Un Decret LLei del passat dia 2 de desembre tancava la porta a demanar ajornaments dels deutes per IVA a partir del gener del 2017, a no ser que s’acredités que les quotes a ajornar no han estat cobrades. Per tant, les declaracions del quart trimestre ja es veien afectades per aquesta limitació.  Recordem que des de finals del 2015 el import global dels deutes per demanar un fraccionament i ajornament, sense necessitat de garantia, havia de ser inferior o igual als 30.000 euros, mentre que anteriorment havia estat de 18.000 euros.

Incentius fiscals per business angels

16 gener 2017|Fiscal|

En un intent per ampliar el ventall de fonts de finançament per les denominades “start-up” (empreses de nova o recent creació), així com oferir una vehicle d’inversió en condicions atractives, tant des del punt de vista econòmic com fiscal, des de l’any 2009, a nivell autonòmic, i des del 2013, a nivell estatal, s’han introduït interessants incentius fiscals per aquelles persones físiques, contribuents per IRPF, que vulguin invertir en nous projectes empresarials.

Hem de tributar per la devolució de les clàusules sòl?

9 gener 2017|Fiscal|

Les recents sentències que obliguen a les entitats bancàries a tornar als clients els interessos cobrats en excés per causa de les conegudes com “clàusules sòl”, provoquen inquietud en molts contribuents, que es pregunten si aquesta circumstància tindrà alguna incidència a la seva declaració de renda.

Claus per estalviar en la pròxima declaració de renda

19 desembre 2016|Declaracions i liquidacions tributàries, Fiscal|

A final de l'any és un bon moment per tal d'estalviar en la nostra declaració de renda dels pròxims mesos de maig/juny. Encara som a temps de dur a terme algunes estratègies que ens poden ser molt útils a l'hora de passar comptes amb Hisenda.

Mòduls: ens cal renunciar-hi o en quedem exclosos?

12 desembre 2016|Declaracions i liquidacions tributàries, Fiscal|

Aprofitant que s'acaba l'any, és temps per analitzar si, en el cas d'optar pel mètode d'estimació objectiva, ens convé renunciar-hi i passar, si es compleixen els requisits, a tributar pel mètode d'estimació directa simplificada o normal.

Noves mesures fiscals i laborals

7 desembre 2016|Fiscal, Laboral|

S’acaben de publicar al BOE dues normes que introdueixen importants novetats en diversos àmbits. Grup Gestió destaca les més importants.

Tributació dels contractes de lloguer d’habitatge

21 novembre 2016|Declaracions i liquidacions tributàries, Fiscal|

El lloguer d’habitatges, al contrari que el de locals comercials, està exempt de tributar a l’iva. No obstant, això no vol dir que l’operació estigui totalment exempta de tributació.

Vols acollir-te al registre de devolució mensual d’IVA ?

14 novembre 2016|Declaracions i liquidacions tributàries, Fiscal|

Durant el mes de novembre, les empreses que ho sol·licitin poden acollir-se al Registre de Devolució Mensual de IVA presentant la declaració censal corresponent  i passant, per tant, a realitzar declaracions d’ IVA amb caràcter mensual enlloc de trimestral a partir de l’1 de gener de l’any vinent.

Desgravacions fiscals per la declaració de la renda

7 novembre 2016|Declaracions i liquidacions tributàries, Fiscal|

S’apropa el final d’any, i va quedant menys temps per tal de prendre determinades decisions que ens poden generar importants desgravacions per la propera declaració de la renda.

Load More Posts