Fiscal

Les Fires de Sant Narcís i les entitats sense finalitat de lucre

3 novembre 2016|Declaracions i liquidacions tributàries, Fiscal|

Aquestes activitats tenen caràcter d’empresarials, i per tant, els qui les desenvolupen adquireixen les mateixes obligacions que la resta d’empresaris, incloent que els rendiments obtinguts d’aquestes activitats no gaudiran de les exempcions fiscals previstes per les activitats purament filantròpiques.

En vigor la puja dels pagaments fraccionats de l’impost de societats

11 octubre 2016|Impostos estatals, Fiscal, Recordatori|

El passat 30 de setembre va entrar en vigor el Reial Decret-Llei que aprova l’increment dels pagaments fraccionats de l’impost de societats, amb aplicació directa per al pagament a realitzar aquest mes d’octubre.

Obligació de comunicar-se electrònicament amb les Administracions Públiques

4 octubre 2016|Fiscal|

Obligació de comunicar-se electrònicament amb les Administracions Públiques

Limitacions dels pagaments en efectiu

3 octubre 2016|Fiscal|

Les transaccions econòmiques estan cada vegada més digitalitzades (targetes de crèdit, transferències...), tot i així, encara se’n duen a terme moltes en efectiu, ja sigui pel tipus de negoci que les genera, com per altres circumstàncies (com ara que el venedor vulgui assegurar el cobrament de la venda o prestació de servei en el moment de realitzar-la). 

El nou curs escolar i les desgravacions fiscals

28 setembre 2016|Fiscal|

Com cada mes de setembre, l’inici del nou curs escolar és motiu de conversa, així com les importants despeses que comporta per les famílies amb fills en edat escolar (inscripcions a escoles i llars d’infants, adquisició d’uniformes o llibres de text, etc).

Obligacions d’una societat mercantil inactiva

26 setembre 2016|Fiscal|

Les conseqüències de l’incompliment d’aquestes obligacions són les mateixes a què està subjecta qualsevol altra societat mercantil, és a dir, sancions tributàries per les obligacions fiscals. En l’àmbit mercantil, les sancions poden anar dels 1.200 als 60.000 euros, a més del tancament del full registral.

Corren perill les pensions?

29 agost 2016|Fiscal|

Recentment hem tingut ocasió de comprovar que està aflorant la preocupació per la viabilitat del sistema de pensions estatal, atès que s’ha conegut, que de continuar el ritme actual, la denominada “guardiola de les pensions”, quedarà sense fons l’any 2018.

Obligació de presentar liquidacions d’impostos durant el mes d’agost

16 agost 2016|Fiscal, Recordatori|

Per tercer any consecutiu, Hisenda exigeix a les empreses obligades a presentar les seves liquidacions d’impostos mensuals

Modificacions cadastrals d’ofici per part dels ajuntaments

1 agost 2016|Fiscal|

Des de fa un temps, la Gerència Territorial del Cadastre i els ajuntament, han realitzat i estan realitzant, diverses campanyes per identificar tots aquells immobles que no paguen l’IBI, o no paguen tot el que haurien de pagar, per no estar donats d’alta o no haver comunicat les modificacions realitzades als immobles.

Quines opcions d’inversió ens deixa el Brexit?

25 juliol 2016|Fiscal|

Tenim ocasió de comprovar diàriament que el Brexit està produint una elevada volatilitat en els mercats, tant de renda variable, com de renda fixa i de divises.

Load More Posts