Fiscal

Atenció a les obligacions fiscals dels no residents

11 juliol 2016|Declaracions i liquidacions tributàries, Fiscal|

Us informem que la Llei fiscal espanyola estableix la obligació, per als no residents, de declarar i tributar davant la Hisenda espanyola.

Aspectes fiscals del lloguer

1 maig 2016|Fiscal|

Ara que ens trobem immersos a la campanya de la renda, és bon moment per recordar que els contribuents que hagin tingut ingressos per lloguer d’immobles estan obligats a presentar declaració de renda.

Els errors més comuns a la declaració de la renda

12 abril 2016|Fiscal|

L’esborrany de la declaració de la Renta pot ésser una eina molt àgil i eficaç per a certs contribuents, tot i que no deixa de tenir certes deficiències o incorreccions que hem d’esmenar i/o corregir.o corregir.

Com pagar menys en l’impost sobre societats del 2015?

1 abril 2016|Fiscal|

L'exercici fiscal 2015 ha estat el primer de l’entrada en vigor de la reforma de l’impost sobre societats. La reforma comporta, per a les empreses, mesures amb efectes diversos que incentiven o desincentiven determinades actuacions.

Load More Posts