Fiscal

Modificacions cadastrals d’ofici per part dels ajuntaments

1 agost 2016|Fiscal|

Des de fa un temps, la Gerència Territorial del Cadastre i els ajuntament, han realitzat i estan realitzant, diverses campanyes per identificar tots aquells immobles que no paguen l’IBI, o no paguen tot el que haurien de pagar, per no estar donats d’alta o no haver comunicat les modificacions realitzades als immobles.

Quines opcions d’inversió ens deixa el Brexit?

25 juliol 2016|Fiscal|

Tenim ocasió de comprovar diàriament que el Brexit està produint una elevada volatilitat en els mercats, tant de renda variable, com de renda fixa i de divises.

Atenció a les obligacions fiscals dels no residents

11 juliol 2016|Declaracions i liquidacions tributàries, Fiscal|

Us informem que la Llei fiscal espanyola estableix la obligació, per als no residents, de declarar i tributar davant la Hisenda espanyola.

Aspectes fiscals del lloguer

1 maig 2016|Fiscal|

Ara que ens trobem immersos a la campanya de la renda, és bon moment per recordar que els contribuents que hagin tingut ingressos per lloguer d’immobles estan obligats a presentar declaració de renda.

Els errors més comuns a la declaració de la renda

12 abril 2016|Fiscal|

L’esborrany de la declaració de la Renta pot ésser una eina molt àgil i eficaç per a certs contribuents, tot i que no deixa de tenir certes deficiències o incorreccions que hem d’esmenar i/o corregir.o corregir.

Com pagar menys en l’impost sobre societats del 2015?

1 abril 2016|Fiscal|

L'exercici fiscal 2015 ha estat el primer de l’entrada en vigor de la reforma de l’impost sobre societats. La reforma comporta, per a les empreses, mesures amb efectes diversos que incentiven o desincentiven determinades actuacions.

Load More Posts