Fiscal

Tributació dels contractes de lloguer d’habitatge

21 novembre 2016|Declaracions i liquidacions tributàries, Fiscal|

El lloguer d’habitatges, al contrari que el de locals comercials, està exempt de tributar a l’iva. No obstant, això no vol dir que l’operació estigui totalment exempta de tributació.

Vols acollir-te al registre de devolució mensual d’IVA ?

14 novembre 2016|Declaracions i liquidacions tributàries, Fiscal|

Durant el mes de novembre, les empreses que ho sol·licitin poden acollir-se al Registre de Devolució Mensual de IVA presentant la declaració censal corresponent  i passant, per tant, a realitzar declaracions d’ IVA amb caràcter mensual enlloc de trimestral a partir de l’1 de gener de l’any vinent.

Desgravacions fiscals per la declaració de la renda

7 novembre 2016|Declaracions i liquidacions tributàries, Fiscal|

S’apropa el final d’any, i va quedant menys temps per tal de prendre determinades decisions que ens poden generar importants desgravacions per la propera declaració de la renda.

Les Fires de Sant Narcís i les entitats sense finalitat de lucre

3 novembre 2016|Declaracions i liquidacions tributàries, Fiscal|

Aquestes activitats tenen caràcter d’empresarials, i per tant, els qui les desenvolupen adquireixen les mateixes obligacions que la resta d’empresaris, incloent que els rendiments obtinguts d’aquestes activitats no gaudiran de les exempcions fiscals previstes per les activitats purament filantròpiques.

En vigor la puja dels pagaments fraccionats de l’impost de societats

11 octubre 2016|Impostos estatals, Fiscal, Recordatori|

El passat 30 de setembre va entrar en vigor el Reial Decret-Llei que aprova l’increment dels pagaments fraccionats de l’impost de societats, amb aplicació directa per al pagament a realitzar aquest mes d’octubre.

Obligació de comunicar-se electrònicament amb les Administracions Públiques

4 octubre 2016|Fiscal|

Obligació de comunicar-se electrònicament amb les Administracions Públiques

Limitacions dels pagaments en efectiu

3 octubre 2016|Fiscal|

Les transaccions econòmiques estan cada vegada més digitalitzades (targetes de crèdit, transferències...), tot i així, encara se’n duen a terme moltes en efectiu, ja sigui pel tipus de negoci que les genera, com per altres circumstàncies (com ara que el venedor vulgui assegurar el cobrament de la venda o prestació de servei en el moment de realitzar-la). 

El nou curs escolar i les desgravacions fiscals

28 setembre 2016|Fiscal|

Com cada mes de setembre, l’inici del nou curs escolar és motiu de conversa, així com les importants despeses que comporta per les famílies amb fills en edat escolar (inscripcions a escoles i llars d’infants, adquisició d’uniformes o llibres de text, etc).

Obligacions d’una societat mercantil inactiva

26 setembre 2016|Fiscal|

Les conseqüències de l’incompliment d’aquestes obligacions són les mateixes a què està subjecta qualsevol altra societat mercantil, és a dir, sancions tributàries per les obligacions fiscals. En l’àmbit mercantil, les sancions poden anar dels 1.200 als 60.000 euros, a més del tancament del full registral.

Corren perill les pensions?

29 agost 2016|Fiscal|

Recentment hem tingut ocasió de comprovar que està aflorant la preocupació per la viabilitat del sistema de pensions estatal, atès que s’ha conegut, que de continuar el ritme actual, la denominada “guardiola de les pensions”, quedarà sense fons l’any 2018.

Load More Posts