Laboral

Instruccions per la participació de les persones treballadores a les eleccions al Parlament de Catalunya del dijous 21 de desembre.

12 desembre 2017|Laboral|

Les instruccions publicades l'1 de desembre ens concreten, entre altres punts,la manera de procedir per concedir el permís general de fins a quatre hores a què tenen dret les persones treballadores per exercir el seu dret a vot.

Eleccions al Parlament de Catalunya 21D – Permisos laborals

17 novembre 2017|Laboral|

Les empreses han de concedir als treballadors i treballadores, en les localitats que no sigui festiu el 21/12, un permís de fins a 4 hores dins la jornada laboral, que serà retribuït i no recuperable, per poder exercir el seu dret a vot.

AUTÒNOMS – Obligatorietat d’incorporació a l’Administració Electrònica

27 octubre 2017|Laboral|

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha comunicat la imminent obligatorietat d'incorporació dels autònoms a l'Administració Electrònica.  

Què ens depara la nova llei d’autònoms?

19 octubre 2017|Laboral|

Un cop aprovat per el Senat, i pendent de la seva publicació definitiva al BOE, a continuació relacionem algunes de les mesures que ens porta la nova Llei dels Autònoms

Canvis de bases de cotització en el règim especial dels treballadors autònoms.

10 octubre 2017|Laboral|

Cal tenir en compte que els autònoms poden canviar dues vegades a l'any, almenys de moment, la seva base de cotització.

Circular Pressupostos 2017

4 juliol 2017|Laboral|

Aquest mes de juliol s'ha publicat una actualització sobre els pressuposts del l'any 2017. Dins d'aquesta actualització s'inclouen les següents modificacions:

  • Els canvis que porta la Llei de pressupostos generals, aprovada a mitjans d’any.
  • Bases màximes i mínimes al règim especial de treballadors autònoms
  • Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).
  • Increment de les pensions

Desplaçats a França. Transportistes i conductors.

20 abril 2017|Laboral|

Ara parlem dels transportistes / conductors,  que realitzen la seva activitat desplaçant-se per la Unió Europea i concretament a França, però l’obligació s’estén a qualsevol treballador, per compte aliena o per compte propi, desplaçat a un altre Estat per realitzar un treball o una activitat professional.

Obligació de registre de la jornada diària dels treballadors

19 abril 2017|Laboral|

El passat 23 de març de 2017 el Tribunal Suprem ha establert en una sentència que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de tota la plantilla per comprovar el compliment de la jornada laboral i horaris pactats, i que només han de portar un registre de les hores extres realitzades.

Demani la seva devolució si cotitza de més per ser autònom amb pluriactivitat

20 març 2017|Laboral|

Si va cotitzar per contingències comuns (tenint en compte les cotitzacions en el RETA, així com la quota empresarial i la quota obrera en el Règim General) per una quantitat igual o superior a 12.368,23 euros, té dret a una devolució del 50% del excés en el que les seves cotitzacions superen aquesta quantitat. Te un termini fins el 30 d’abril de 2017.

Modificacions normatives de caràcter laboral per l’any 2017

27 febrer 2017|Laboral|

Modificacions normatives de caràcter laboral per l’any 2017.

Load More Posts