Laboral

Novetats laborals i fiscals 2019 II

23 gener 2019|Fiscal, Laboral|

Els Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018 varen incloure un tram ampliat de la deducció per maternitat. Cotització durant la situació d'incapacitat temporal a partir del 61è dia de la situació de baixa mèdica.

Mesures laborals urgents i altres mesures en vigor pel 2019

9 gener 2019|Laboral|

El Reial Decret-Llei publicat al BOE del 29 de desembre de 2018 ens porta una sèrie de noves mesures laborals, entre altres.

La jubilació parcial, amb simultània formalització de contracte de relleu, com a mesura de foment de la competitivitat industrial

19 desembre 2018|Laboral|

El Reial Decret-llei de mesures urgents per a l'impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç, publicat el 8/12, aborda els aspectes més inajornables que afecten la competitivitat del sector industrial, com la regulació del contracte de relleu per adaptar-lo a la singularitat de la indústria manufacturera.

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2019

10 setembre 2018|Laboral|

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2019

Pla director per un treball digne

2 agost 2018|Laboral|

El Pla Director, que inclou un total de 75 mesures (55 operatives i 20 organitzatives) ha de servir per lluitar contra el frau, la precarietat laboral i eradicar les situacions d'abús.

Els falsos autònoms

17 juliol 2018|Laboral|

Per poder definir els falsos autònoms hauríem de començar per explicar que s'entén per un treballador autònom. Als efectes de la seva inclusió en el Règim Especial d’autònoms, aquest és el que realitza de forma HABITUAL, PERSONAL i DIRECTA una activitat econòmica a títol lucratiu sense subjecció a contracte de treball.

Que ens porten els Pressupostos Generals de l’Estat del 2018?

10 juliol 2018|Laboral|

Els Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2017 van quedar prorrogats, de forma automàtica, fins a l'aprovació dels pressupostos de l'any 2018.

La formació sobre Prevenció de Riscos Laborals (PRL) en els convenis col·lectius

18 juny 2018|Laboral|

Va essent cada vegada més habitual que en els Convenis col·lectius s'estableixi la formació sobre PRL que cal que facin els treballadors i treballadores.

Nova campanya d’incentius 2018

5 abril 2018|Laboral|

Nova campanya d'incentius 2018. Reducció de les cotitzacions per contingències professionals per a les empreses que han disminuït, de manera considerable, la sinistralitat laboral.

Convocada VAGA GENERAL pel dia 8/03/2018

6 març 2018|Laboral|

El dia 8 de març del 2018 ha estat convocada una vaga general pels diferents sindicats.  Per alguns dels convocants la vaga està prevista per tot el dia, i per d'altres només en determinades hores del dia.

Load More Posts