El codi LEI: nova obligació formal per determinades empreses

El Codi LEI és un identificador d’Entitat Jurídica que s’utilitza per identificar a les persones jurídiques que són part en les transaccions financeres i per complir amb els requisits d’informació en els mercats financers.

A partir de l’1 de novembre de 2017és obligatori per operar en Derivats i Assegurances de canvi.

A partir del 3 de gener de 2018 serà obligatori per operar en productes de Renda Variable i Renda Fixa.

D’acord amb la normativa europea, el codi LEI ha de ser emprat per a identificar a les parts contractants en les transaccions financeres a tot el món i fer més fàcil pels reguladors conèixer els possibles riscos sistèmics en les primeres fases. L’objectiu final és millorar la gestió dels riscos financers. És una obligació establerta a nivell comunitari, i sense la qual les entitats financeres no permetran operar.

El codi es únic per a cada persona jurídica.

L’emissió i la gestió del codi LEI a Espanya ha estat encarregada al Registre Mercantil. El codi LEI caduca a l’any i s’haurà de renovar per poder seguir actuant en les transaccions financeres.