Més endavant, i a través de la plataforma del Col·legi de Gestors, es podrà apoderar als Gestors Administratius per poder rebre las notificacions en nom de l’empresa, però de moment encara no es pot realitzar aquest apoderament.