Hi ha dos maneres de fer-ho. La primera és comptabilitzar la bonificació com una subvenció és a dir a la compte 740.

44,13   (628) subministrament                      a          (400) proveïdors         47,39

9,26     (472) HP IVA Suportat                        a          (740) subvencions       6,00

i la segona és tenint en compte el principi d’importància relativa, admet que aquest import minori la despesa ocasionada per aquest concepte, és a dir menys 628 subministrament.

38,13   (628) subministrament                      a          (400) proveïdors         47,39

9,26     (472) HP IVA Suportat