Si es presenta amb un model 036:

Per regla general, fins els 30 dies posteriors a la data d’alta, baixa o modificació de les obligacions o activitat.

Tot i aquesta norma general, l’Agència Tributària també accepta la presentació del impresos amb 10 dies d’antelació a la data de l’obligació o activitat .

 Si es presenta un model 840:

Sempre s’ha de presentar durant els trenta dies següents a la data de alta, baixa o modificació.

En aquest cas l’Agència Tributària no permet la presentació del model fora d’aquest termini.