El propietari d’un habitatge arrendat, mentre l’arrendament romangui vigent, només pot entrar-hi amb el consentiment de l’arrendatari.

Atès que l’habitatge llogat constitueix el domicili de l’arrendatari, és inviolable, i per tant, són il·legals les clàusules contractuals que autoritzin el propietari a accedir a l’immoble sota el pretext, per exemple, de verificar-ne la conservació, o de mostrar-lo a potencials compradors.

Fins i tot en el cas que el propietari tingui la seguretat que l’arrendatari ha abandonat definitivament el pis, no podrà accedir-hi fins que el contracte s’hagi extingit, sigui per acord amb el llogater o per resolució judicial.