Quan fem neteja de documentació a vegades només tenim present la prescripció en matèria tributaria , però seguidament adjuntem un calendari de conservació segons documentació :

  • COMPTABLE I MERCANTIL , prescripció 6 anys ( Art 30 Codi de Comerç ).
  • FISCAL per liquidar o exigir pagament deute tributari , prescripció 4 anys ( Art 66 Llei 58/2003), si bé segons recent doctrina administrativa, Hisenda també podrà reclamar documentació amb transcendència fiscal dels darrers sis anys.
  • FISCAL per comprovació de bases o quotes compensades o pendents de compensar o deduccions aplicades o pendents d’aplicar . Prescripció 10 anys ( Art 66 bis Llei 58/2003 ).
  • DELICTES CONTRA HISENDA PÚBLICA , prescripció 10 anys ( Art 131 Llei Org 10/1995 ).
  • PREVENCIÓ BLANQUEIG CAPITALS , documentació en la que es formalitzi el compliment de les obligacions , prescripció mínim 10 anys ( Art 25 Llei 10/2010 ).