Moltes vegades, al donar d’alta una activitat econòmica i per certes activitats, ens preguntem si hem d’identificar un local d’activitat o no.

La regla general es que per cada activitat ha d’existir un local d’activitat, però hi ha excepcions: les més importants són:

  • Els professionals (poden tenir local o no).
  • Activitats construcció i derivades.
  • Promoció immobiliària .
  • Transport de mercaderies, taxis, viatgers, etc.
  • Lloguers d’immobles.
  • Les activitats de serveis en general.
  • Intermediaris de comerç (poden tenir local o no).

Encara que aquestes activitats no tinguin local on realitzar l’activitat, sí que poden tenir-ne indirectament afectes a la mateixa, com ara oficines, magatzem, que també s’han de donar d’alta, però que no constituiran el local de l’activitat, sinó únicament un local afecte a la mateixa.

La resta d’activitats sempre han de tenir un local on desenvolupar l’activitat.