La llei estableix que els funcionaris actuants estendran una diligència de cada actuació que realitzin i que no s’imposaran obligacions a les empreses per adquirir o diligenciar qualsevol classe de llibres o formularis per realitzar aquestes diligències.

Cada exemplar de la diligència s’haurà de conservar a disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social durant un termini de 5 anys.