Sí. En principi, totes les despeses reflectides a la comptabilitat  o en els llibres registre són deduïbles si són necessàries objectivament per a l’activitat i es poden justificar amb factures, rebuts……  Tot i que aquest tipus d’assegurança poden no ser necessaris per a l’activitat, la llei especifica que un autònom se les pot deduir per ell mateix, pel seu conjugue i pels seus fills menors de 25 anys amb el que convisqui  amb un límit de 500 euros anuals per persona (1500€ si és discapacitada).