Un cop finalitzat el termini previst per a la presentació del MODEL 303, NO es poden modificar les quotes suportades declarades mitjançant la presentació d’una sol·licitud de rectificació del MODEL 303 ja presentat. S’haurà de fer en qualsevol dels períodes posteriors i sempre dins del termini de quatre anys.