És un tribut que grava la titularitat, per part de persones jurídiques i entitats, d’actius no productius.

La norma inclou en els actius que poden ser improductius: béns immobles, vehicles de motor amb una potència igual o superior a 200 cavalls, embarcacions d’entreteniment, aeronaus i objectes d’art i antiguitats que tinguin un valor superior a l’establert en la Llei de Patrimoni Històric.

La Generalitat ha aprovat l’Ordre que aprova el model 540 mitjançant el qual es liquidarà l’impost.

El tribut es liquidarà anualment el mes de juny següent al seu meritament, si bé per el que fa als exercicis 2017, 2018 i 2019 i la obligació d’autoliquidar aquets impostos s’haurà de realitzar mitjançant presentació per via telemàtica entre el dia 1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019.