La negociació col·lectiva o acords d’empresa són els encarregats de l’organització i documentació del registre horari. En el cas que no hi hagi conveni o acord col·lectiu és l’empresari el que ha d’establir un sistema propi amb consulta dels representants dels treballadors.