Si hi ha RLT (representació legal de les persones treballadors) a tots els centres de treball de l’empresa, seran aquests els que estiguin legitimats per negociar. Si no hi ha RLT a cap dels centres de treball de l’empresa, estaran legitimats per negociar els sindicats més representatius i els més representatius del sector a què pertanyi l’empresa. Si hi ha centres de treball amb RLT i altres centres sense, la interlocució per negociar serà amb la RLT als centres que hi comptin i als centres que no hi comptin serà la comissió sindical.