La documentació tècnica relativa a la construcció que cal verificar abans d’adquirir una finca de segona mà és la següent:

  • Certificat d’eficiència energètica (CEE), exigible tant pels habitatges com pels locals de negoci.
  • Informe i Certificat d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE). Exigible pels edificis de més de 45 anys d’antiguitat on hi hagi ús d’habitatge. Malgrat que la seva entrega només és obligatòria en la transmissió d’habitatges, és convenient exigir-la al venedor també en la transmissió de locals ubicats en edificis amb ús residencial, ja que les obligacions relatives a la inspecció tècnica obligatòria recauen en la comunitat de propietaris en conjunt.
  • Cèdula d’habitabilitat. Exigible només en la transmissió d’habitatges.

Hem d’assegurar-nos que la documentació rebuda sigui vigent, i cal també tenir present que la llei exonera en ocasions del lliurament d’aquests certificats al comprador.