Segons una resolució del TEAC de l’1 d’octubre de 2020 que serveix per unificar criteri al respecte, no hi ha impediment per que s’apliqui la deducció per adquisició d’habitatge habitual per la totalitat de l’immoble, doncs es donen tots els requisits per fer-ho, ja que l’adquisició de l’habitatge és anterior a 1 de gener de 2013, encara que compartida amb l’ex cónjuge, i ja s’està aplicant deducció per adquisició de l’habitatge en qüestió amb anterioritat a l’1 de gener de 2013. Tenint present que estem a 2020 també s’ha consolidat la condició d’habitatge habitual, doncs hi ha hagut una permanència per un termini superior als 3 anys.