He de presentar el model 950. És un recull de la taxa turística que he cobrat dels clients en funció de cada municipi. Els terminis són semestrals.