Grup Gestió organitza una trobada sobre el Subministrament Immediat d’Informació

Grup Gestió organitza una trobada sobre el Subministrament Immediat d’Informació

 

La nova regulació sobre el tràmit de gestió telemàtica dels llibres de registre de factures  de les empreses (SII) obligarà a totes aquelles companyies que facturin més de 6 milions d’euros anuals, a remetre on-line a Hisenda les dades de facturació emeses i rebudes. El règim també serà d’aplicació a les empreses inscrites en el Règim de Devolució Mensual de l’IVA (REDEME) i a les pimes i autònoms que tributen en el règim especial de grups de l’IVA.

El desenvolupament normatiu d’aquesta nova regulació s’ha dilatat en el temps i ha generat certs dubtes sobre els procediments que s’han de seguir. Per aquest motiu, Grup Gestió organitzarà una trobada gratuïta, el proper 6 de juny a l’Hotel AC de Girona, per aprofundir i resoldre les preguntes que genera. Aquesta trobada comptarà amb la col·laboració del Cap de la Unitat d’Inspecció AEAT Girona, el Sr. José Maria Tocornal Ruiz,  i del Cap de la Unitat Auditoria Informàtica AEAT Girona, el Sr. Pau Sanz Hellín, per aclarir els reglaments aprovats en aquesta matèria, incloent la recent Ordre HFP/417/2017 que data del 12 de maig de 2017.

La trobada consistirà en un torn obert de preguntes i respostes entre els assistents i els representants de l’AEAT de Girona, després d’una breu explicació de la normativa, per tal d’aconseguir una jornada dinàmica i que pugui ajudar a resoldre els dubtes dels empresaris gironins. Aquesta trobada és gratuïta i es durà a terme el dia 6 de juny de 17:00h a 19:30h a l’hotel AC de Girona.

 

Dirección AC Girona