Quines opcions d’inversió ens deixa el Brexit?

Tenim ocasió de comprovar diàriament que el Brexit està produint una elevada volatilitat en els mercats, tant de renda variable, com de renda fixa i de divises. La incertesa sobre l’abast de l’impacte econòmic de l’esdeveniment a les economies desenvolupades, i el possible efecte contagi de l’euroescepticisme a altres països de la Unió Europea, està sacsejant amb força el món de les finances, i tot apunta a que aquesta situació encara s’allargarà durant algun temps.

El nostre consell, tant per aquells qui estiguin invertint en productes de capital no garantit, com per aquells que es trobin en una posició neta de liquiditat, és que no estem en un bon moment per prendre decisions dràstiques, però si per incrementar significativament les dosis de prudència respecte de les inversions actuals i futures.

En aquestes circumstàncies, ha de prevaldre la seguretat dels capitals respecte de la seva rendibilitat, al menys fins que la conjuntura d’incertesa actual es vagi normalitzant i es vagin aclarint els efectes reals de les futures relacions econòmiques del Regne Unit amb la Unió Europea.

Seguint el criteri de prudència esmentat, donem un seguit de recomanacions:

  • Diversificació de proveïdors i productes: distribuir els capitals entre vàries entitats, tant bancàries, com asseguradores. També una inversió selectiva en el sector immobiliari pot ajudar a minimitzar els riscos.
  • Definir el nostre perfil de risc (conservador, moderat, arriscat), tenint sempre molt present l’horitzó de la inversió: no és el mateix invertir en un determinat producte si els diners s’han de necessitar o no abans del temps recomanat per a aquella inversió.
  • Liquiditat, diversificació geogràfica i sectorial: hi ha productes, com ara els Fons d’Inversió Perfilats, que gaudeixen d’aquestes tres característiques tant importants avui. Es tracta de fons amb diferents nivells de risc que mitjançant una gestió activa, inverteixen en altres fons prioritzen la diversificació per zones geogràfiques i sectors, i que tenen capacitat per aprofitar les millors oportunitats d’inversió en els diferents mercats internacionals.

No sabem si aquesta situació marcarà el començament d’una recessió més acusada, o si pel contrari, suposarà una oportunitat d’inversió a mig i llarg termini amb descomptes importants. Aquesta incertesa s’anirà resolent se amb el temps.  No obstant, les perspectives a curt termini no són gaire optimistes, i hi ha bastants fronts oberts, tant a nivell econòmic, com polític. Així doncs, recomanem una actitud de prudència i conservadorisme en les nostres inversions financeres.