En vigor la Llei Catalana de Mesures Fiscals per l’any 2017

En vigor la Llei Catalana de Mesures Fiscals per l’any 2017

El passat 30 de març es va publicar la Llei autonòmica que introdueix, entre d’altres, modificacions tant als tributs propis catalans, com als tributs estatals cedits parcial o totalment a Catalunya.

Entre les nombroses mesures introduïdes, destaquem les següents:

a) Nous tributs propis:

  • Introducció d’un nou impost sobre begudes ensucrades envasades, que entrarà en vigor en un mes, i que afectarà a les begudes amb sucre calòric afegit.
  • Introducció d’un nou impost sobre les emissions dels vehicles de tracció mecànica, que entrarà en vigor entre els anys 2018 i 2019

 

b) Modificacions als tributs propis ja existents:

  • Impost sobre habitatges buits: destaca l’establiment d’un mínim exempt de 150 m2
  • Impost sobre grans establiments comercials: s’amplia el seu àmbit d’aplicació
  • Impost sobre estades en establiments turístics: no varien les quotes per la majoria de modalitats d’estades, però s’introdueixen tarifes especials per determinats supòsits específics.

 

c) Modificacions als tributs cedits:

  • IRPF: Enduriment dels requisits per aplicar la deducció incrementada per adquisició d’habitatge habitual (sota la vigència de la deducció derogada per adquisicions posteriors a 1 de gener de 2013).
  • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD)
    • S’introdueix una escala de dos trams per les operacions immobiliàries, de manera que les operacions de valor superior a 1.000.000 euros es veuran gravades amb un increment d’un punt percentual a l’impost.

Captura de pantalla 2017-04-03 a las 18.24.35

  • S’eleva de l’1’8% al 2,5% al tipus aplicable en concepte d’Actes Jurídics Documentats en cas de renúncia a l’exempció d’iva en operacions immobiliàries.