Degut a la falta de personal de l’Oficina d’Estrangeria de Girona, i que a conseqüència de la pandèmia, tots els tràmits s’han de realitzar amb cita prèvia i que l’administració no dona noves cites prèvies, molts dels tràmits es poden fer de manera telemàtica, a traves de la plataforma habilitada expressament.

Aquesta tramitació la poden fer els propis interessats o per els professionals, però sempre amb certificat digital.

Amb això s’evita el tenir que demanar cita prèvia i les hores d’espera a l’Oficina d’Estrangeria, però els expedients continuen amb força demora i no complint quasi mai el termini dels tres mesos per a la resolució de l’expedient.