No, però sí que és molt recomanable.

Es recomana per a l’inquilí contractar una assegurança de llar que cobreixi la seva responsabilitat civil per danys i el contingut propi de l’immoble.

L’assegurança de responsabilitat civil és fonamental per a un inquilí, no només per cobrir els danys que pugui ocasionar a tercers i que no estarien coberts per l’assegurança del propietari, sinó també per cobrir els danys que pugui causar a l’habitatge mentre el té llogat.

D’altra banda, assegurar el contingut propi és fonamental, fins i tot en el cas que l’habitatge s’hagi llogat moblat i l’assegurança del propietari ofereixi cobertura. Tots els objectes personals de l’ inquilí queden fora de la cobertura de l’assegurança contractada pel propietari, en cas que el tingui contractat, però a més , la responsabilitat civil derivada d’aquest no quedaria garantida.