BLOG

Incentius a la contractació laboral. Bonificacions a les quotes de la Seguretat Social (RD Llei 1/2023)

18 gener 2023|

Aquesta norma, a més d’incloure noves mesures, pretén la unificació de l’excessiva, fragmentada i dispersa normativa que regulava els incentius a la contractació i altres mesures d’ocupació, mitjançant la creació d’un marc jurídic únic en el qual s’integrin, ordenin i actualitzin tots els incentius.

Índex de Preus de Consum (IPC)

16 gener 2023|

El passat 13 de gener, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) va publicar la nota de premsa on es fixa finalment que la variació anual de l’IPC durant el 2022 ha estat del 5,7 %.

A partir de l’abril no caldrà lliurar a l’empresa el comunicat mèdic de baixa

9 gener 2023|

Amb l'entrada en vigor del Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, l’administració serà la que comunicarà a les empreses que s’han emès comunicats mèdics de baixa, alta o confirmació.

Avís sobre notificacions fraudulentes de l’Agència Tributària

2 gener 2023|

Els informem que s’estan produint campanyes d’enviament de missatges de correu electrònic falsos (phishing) que suplanten la identitat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

Resum de mesures anticrisi

30 desembre 2022|

El passat 27 de desembre, el Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 20/2022 per a pal·liar l’efecte de la inflació i reforçar les mesures de recolzament a les famílies i als sectors econòmics més afectats per la crisi.

Ajuts del Programa de modernització del Comerç

22 desembre 2022|

La convocatòria té la finalitat d’impulsar la competitivitat i la modernització a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.

Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable

13 desembre 2022|

Amb l’aprovació de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular s’incorporen a la normativa espanyola les noves directives europees sobre residus i s’afegeix un nou impost sobre els plàstics d’un sol ús.

En què consistirà l’impost de solidaritat de les grans fortunes?

30 novembre 2022|

El passat dia 24 de novembre el Congrés dels Diputats va aprovar la proposició de llei de l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes.

Convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2022 del programa “TU+1”

28 octubre 2022|

En la nostra nota informativa, sobre les bases reguladores d’aquesta subvenció, els vam comunicar que el procediment de concessió s'iniciaria l'endemà de la data en què es publiqui la convocatòria. Aquesta s’ha publicat el 27 d’octubre, per tant, té efectes des del 28 d’octubre.

S’aprova la llei de creació i creixement d’empreses

17 octubre 2022|

El Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament, dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, dirigida a facilitar la creació de noves empreses i impulsar el creixement i expansió de les ja constituïdes mitjançant una bateria de mesures que poden sintetitzar-se en les següents:

Bases per a la concessió de subvencions del programa “TU+1”

10 octubre 2022|

El procediment de concessió d'aquesta subvenció s'iniciarà l'endemà de la data en què es publiqui la convocatòria.

Presentat el projecte de paquet de mesures fiscals temporals 2023-2024

3 octubre 2022|

El govern estatal acaba d’anunciar l’aprovació, en breu, d’un paquet de mesures fiscals que afectarà significativament empreses i empresaris durant els exercicis 2023 i 2024. A falta dels detalls, que quedaran plasmats en el text legislatiu, podem avançar les següents:

Entra en vigor la reforma de la normativa concursal i de segona oportunitat

26 setembre 2022|

El dia 26 de setembre entrarà en vigor el nou Text refós de la llei concursal, reformat per la Llei 16/2022, de 5 de setembre, que té com a objectiu essencial la transposició de la Directiva europea 2019/1023, de reestructuració i insolvència, però que pretén anar més enllà en la millora dels procediments d’aquest tipus amb tres objectius principals:

Cotització dels autònoms per base superior als rendiments (2023)

23 setembre 2022|

A partir de l'1 de gener del 2023, els treballadors autònoms cotitzaran en funció dels rendiments nets anuals obtinguts durant l'any natural per totes les activitats professionals o econòmiques que realitzin.

Subvencions PROGRAMA 30 PLUS per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys

23 setembre 2022|

És subvencionable l'actuació d'Experiència professional mitjançant un contracte laboral, que busca afavorir la inserció de la persona participant desocupada en el mercat de treball ordinari, i facilitar l'aprenentatge i l'adquisició de competències professionals en un entorn real de treball.

La nova cotització dels treballadors de la llar

22 setembre 2022|

El Reial decret-llei 16/2022, de 6 de setembre arriba per a equiparar les condicions dels treballadors de la llar amb les de la resta de treballadors per compte d’altri.

Obligació de comunicar-se electrònicament amb la Direcció General de Trànsit

8 setembre 2022|

D’acord amb l'obligació legal de relacionar-se de forma electrònica amb l'Administració, la Direcció General de Trànsit (DGT) està enviant comunicacions massives a aquells subjectes obligats a aquesta relació telemàtica (fonamentalment societats mercantils, professionals col·legiats i comunitats de béns i de propietaris).

En vigor una línia d’ajuts al sector del transport per carretera

3 agost 2022|

A partir del 4 d’agost es pot sol·licitar la línia d’ajuts aprovada pel Govern estatal, que té com a finalitat compensar determinats sectors per la puja del preu dels carburants.

Nou sistema de cotització pels treballadors autònoms a partir de l’1 de gener de 2023

28 juliol 2022|

Els autònoms cotitzaran en funció dels rendiments nets anuals obtinguts durant l’any natural per totes les activitats professionals o econòmiques que realitzin, sigui a títol individual o com a socis o integrants de qualsevol classe d’entitat, mentre no hagin d’estar d’alta per elles com a treballadors per compte aliè o assimilats a aquests.

Convocatòria per a l’any 2022 de les subvencions destinades al programa Forma i Insereix, de formació amb compromís de contractació

28 juliol 2022|

Aquest programa està especialment pensat per a les empreses que tenen una necessitat o previsió de contractació i que els cal dissenyar una formació vinculada a aquestes contractacions.

IMPORTANT! Afiliació i alta de les persones treballadores. Imprescindible el número d’afiliació.

27 juliol 2022|

Tot i que la normativa (art. 21 RD 84/1996) requeria que la persona treballadora tingués el número de Seguretat Social amb caràcter previ a la sol·licitud d’afiliació i alta, s’havia permès que es presentés l’alta sense aquest número, tot corregint amb posterioritat la resposta errònia de l’alta, però conservant la data d’efectes.

Novetats fiscals introduïdes per la nova llei de foment dels plans de previsió empresarials

6 juliol 2022|

S'acaba de publicar la Llei 12/2022, de 30 de juny, que introdueix novetats importants en el tractament fiscal dels plans de pensions, tant individuals com empresarials:

Introducció i pròrroga de mesures fiscals i jurídiques derivades de la crisi a Ucraïna

28 juny 2022|

El passat diumenge es va publicar un reial decret llei pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, que consisteixen en la introducció de noves mesures temporals, així com la pròrroga d'altres, ja vigents, fins al 31 de desembre de 2022.