BLOG

El TJUE augmenta l’abast de les reclamacions per clàusules sòl

19 maig 2022|

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha declarat que és contrària al dret de la Unió l’aplicació de principis processals que restringeixin en el temps la restitució de quantitats indegudament pagades pels consumidors a conseqüència d’una clàusula declarada abusiva.

La carta d’acomiadament per causes econòmiques en empreses d’un grup ha d’informar de la situació de tot el grup

9 maig 2022|

La sentència del Tribunal Suprem de 23 de març passat estableix que una empresa que compti amb diversos centres de treball o que formi part d’un grup empresarial, si desitja acomiadar un treballador per causes econòmiques, ha d’exposar a la carta d’acomiadament la situació econòmica que afecta tot el conjunt de centres de treball o empreses del grup.

Recordatori de la nova normativa de la cadena alimentària

9 maig 2022|

Us recordem que el mes de desembre passat va entrar en vigor la Llei 16/2021, per la qual es va modificar la Llei 12/2013 de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, que introdueix novetats rellevants que afecten les relacions entre operadors que intervenen a la cadena alimentària, des de la producció a la distribució de productes agrícoles o alimentaris, concretament:

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2023

9 maig 2022|

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2023, a més de les dues festes locals fixades a proposta dels ajuntaments respectius, les següents:

El registre horari en format paper

29 abril 2022|

L’Audiència Nacional (AN) qüestiona la validesa del registre horari en format paper.

Normes de cotització a la Seguretat Social 2022

6 abril 2022|

Grup Gestió repassa les normes de cotització a la Seguretat Social per a l'exercici 2022.

Oberta la convocatòria d’ajuts per a l’exportació de productes agroalimentaris a Catalunya

4 abril 2022|

El DOGC acaba de publicar la convocatòria per a un ajut destinat a les Pimes catalanes i dedicat a sufragar part de les despeses de prospecció de mercats exteriors, per tal de promocionar el comerç exterior d’aquest tipus de productes.

El govern espanyol limita al 2% l’actualització de les rendes del lloguer d’habitatges

1 abril 2022|

Atès que l'IPC es pren de referència a la majoria de contractes d'arrendament a l'hora d'actualitzar la renda, per tal d'evitar una distorsió en el mercat de l'habitatge de lloguer, el govern espanyol ha establert una limitació extraordinària d'aquesta actualització anual.

Recordatori -La Prevenció de Riscos Laborals

30 març 2022|

Recordeu que l’empresari té l’obligació de garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu servei i, per tant, de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

Es publiquen les bases del nou ajut a la restauració per a pal·liar els efectes de la Covid.

30 març 2022|

Arran de la resolució de la Generalitat, publicada a les portes de Nadal, per la qual s’aprovaven restriccions pel sector —entre d’altres— de l’hostaleria destinades a reduir  la transmissió de la variant Òmicron, l’administració ha preparat una nova línia d’ajuts per pal·liar els efectes econòmics derivats d’aquestes mesures.

Comunicació de dades del perceptor de rendes del treball al seu pagador (article 88 del Reglament IRPF)

28 març 2022|

Les persones treballadores (els contribuents a efectes de l’IRPF) han de comunicar la seva situació personal i familiar que influeixi en l'import exempt de retenir, en la determinació del tipus de retenció o en les regularitzacions d'aquest.

El TC anul·la la llei catalana que limitava els preus dels lloguers

15 març 2022|

La sentència del Tribunal Constitucional de 10 de març de 2022 ha declarat contrària a la norma fonamental espanyola la limitació del preu dels lloguers d'habitatge establerta per la llei catalana 11/2020, de 18 de setembre, per a aquelles àrees declarades de mercat d'habitatge tens.

Recordatori. El registre retributiu

14 març 2022|

El registre retributiu com a mitjà de control de l’obligació de pagar, per la prestació d’un treball d’igual valor, la mateixa retribució, sense que pugui produir-se discriminació per raó de sexe.

Nova convocatòria de vaga general pel 8 de març del 2022

7 març 2022|

La CGT Catalunya ha convocat una vaga general pel pròxim 8 de març de 2022, i CCOO i la CGT d’àmbit estatal han convocat, per la mateixa data, una vaga pel sector de Contact Center.

Implicacions del nou sistema de notificacions de l’administració

1 març 2022|

En les darreres setmanes, l’Agència Tributària està comunicant als obligats a relacionar-se digitalment amb les administracions públiques (fonamentalment societats, entitats sense ànim de lucre, i entitats sense personalitat jurídica) la migració del sistema de notificacions implantat a la Direcció Electrónica Habilitada (DEH) a un nou sistema integrat de totes les administracions públiques, denominat Direcció Electrónica Habilitada única (DEHU), així com la finalització del període de transició entre un i l’altre sistema, que acaba el proper 4 d’abril de 2022.

El “bonus digital” per a autònoms i pimes

28 febrer 2022|

A finals de l'any passat, el Govern va anunciar un programa per al foment de la digitalització de les pimes i autònoms, mitjançant la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per a aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital dels beneficiaris.

Noves mesures urgents – Reial decret llei 2/2022

23 febrer 2022|

Grup Gestió analitza les noves mesures urgents de caràcter laboral derivades del Reial decret llei 2/2022.

Salari mínim interprofessional 2022 (RD 152/2022)

23 febrer 2022|

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) s’incrementa un 3,63% respecte al del 2021, i queda fixat en 1.000 euros mensuals o 33,33 euros diaris.

Ajuts de l’ajuntament de Girona per a la reactivació econòmica

14 febrer 2022|

Ja s'ha publicat al BOP l'aprovació inicial de les bases reguladores i convocatòria on es defineix el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la tramitació de la sol·licitud, concessió, pagament i justificació dels ajuts a l’impuls de l’activitat econòmica (Re)Activem Girona, que atorga l’ajuntament de la ciutat.

Nous programes autonòmics d’ajuts a la contractació

20 gener 2022|

La Generalitat de Catalunya ha obert el termini per a la convocatòria de dos nous ajuts a les empreses per a la contractació de treballadors que compleixin certs requisits. A continuació, sintetitzem els trets més rellevants d’ambdós programes, segons la informació facilitada per la web de la Generalitat de Catalunya:

GRUP GESTIÓ ha col·laborat en el debut dels pilots Xavi Piña i Sergi Giralt a l’última edició del Dakar Clàssic

18 gener 2022|

L’equip PG DAKAR CLÀSSIC (amb seu a Vilablareix) format pels pilots Xavi Piña i Sergi Giralt han aconseguit l’objectiu d’acabar el Dakar Clàssic que s’ha disputat les últimes setmanes en el Desert d’Aràbia Saudita.

S’amplia la garantia legal mínima dels productes de dos a tres anys

13 gener 2022|

El passat 1 de gener ha entrat en vigor l’article 16 del Reial decret llei 7/2021, de 28 d’abril, que modifica la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris en matèria de drets i garanties en la compra de productes i contractació de serveis per consumidors i usuaris.

Sector de la construcció – El contracte indefinit adscrit a obra i la seva extinció per motius inherents al treballador

10 gener 2022|

Amb la recent reforma laboral, tindran la consideració de contractes indefinits adscrits a obra aquells que tinguin per objecte tasques o serveis la finalitat i el resultat dels quals estiguin vinculats a obres de construcció, tenint en compte les activitats establertes en l'àmbit funcional del Conveni General del Sector de la Construcció.