BLOG

Instruccions per a la participació de les persones treballadores a les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 12 de maig de 2024

22 abril 2024|

Les instruccions publicades el 19 d’abril tracten, entre altres punts, la manera de procedir per a concedir el permís general de fins a quatre hores a què tenen dret les persones treballadores per a exercir el seu dret a vot.

Salari mínim interprofessional 2024 (RD 145/2024)

8 febrer 2024|

El salari mínim interprofessional (SMI) s’incrementa un 5% respecte al del 2023, i queda fixat en 1.134 euros mensuals o 37,8 euros diaris.

Normes de cotització a la Seguretat Social pel 2024

1 febrer 2024|

S’ha publicat l’Ordre PJC/51/2024 que desenvolupa les normes legals de cotització a la Seguretat Social i de la que destaquem els següents punts:

Derogació del Reial decret llei 7/2023. Sense efectes la modificació del permís de lactància i de la protecció per desocupació.

22 gener 2024|

Aquest reial decret llei, que modificava la regulació del permís de lactància (art. 37.4 ET) i reformava el nivell assistencial de la protecció per desocupació-subsidi d'atur, i del que fa poc us vàrem informar ha estat derogat mitjançant resolució del 10 de gener del 2024. Per tant, ja no és d'aplicació.

Convocatòria anticipada per a l’any 2024 de les subvencions destinades al Programa Forma i Insereix (Resolució EMT/4292/2023)

22 gener 2024|

Aquesta resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2024 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació del Programa Forma i Insereix, previstes a l'Ordre TSF/170/2018.

Modificació del permís de lactància i de la protecció per desocupació (Reial decret llei 7/2023).

9 gener 2024|

Modificació de la regulació del permís de lactància (art. 37.4 ET): es modifica la norma que permet l’acumulació del permís de lactància en jornades completes, eliminant la referència a la negociació col·lectiva o acord entre les parts.

Noves mesures laborals i de Seguretat Social (Reial decret llei 8/2023)

8 gener 2024|

Revaloració de les pensions i altres prestacions públiques: fins que s'aprovin els pressupostos generals de l’Estat pel 2024, es manté la vigència de la normativa actual sobre pensions.

BONES FESTES, PRÒSPER ANY 2024

22 desembre 2023|

BONES FESTES, PRÒSPER ANY 2024

Increment de la base màxima de cotització a la Seguretat Social l’any 2024

20 desembre 2023|

L’actualització de la base màxima de cotització anirà lligada al percentatge que s’estableixi per a la revaloració de les pensions.

Subvencions per a la contractació de persones en situació de vulnerabilitat

21 novembre 2023|

Mitjançant la resolució EMT/3646/2023 s’obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de les subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat, d'acord amb l'Ordre EMT/214/2021.

Ja es poden atorgar escriptures per videoconferència

13 novembre 2023|

Ja ha entrat en vigor la Llei 11/2023, de 8 de maig, que introdueix la compareixença notarial mitjançant videoconferència i preveu l’expedició de documents notarials tant en paper com en format digital.

La Generalitat posa fre als pisos turístics

9 novembre 2023|

El Decret llei 3/2023 introdueix un règim molt més restrictiu per als HUT que suscita valoracions molt desiguals entre poblacions i propietaris afectats.

Sancions per empreses que paguen a més de 60 dies als transportistes.

18 octubre 2023|

El Ministeri de transports ha iniciat una campanya dirigida a les empreses que contractin serveis  de transport de mercaderies als efectes de comprovar que es respecta el termini màxim legal de pagament d’aquest transport, que és de 60 dies.

Publicada la convocatòria de la subvenció del Programa TU+1 pel 2023

5 setembre 2023|

El 4 de setembre s’ha publicat, mitjançant la resolució EMT/2808/2023, la convocatòria de concessió de subvencions per l’any 2023 del Programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’una persona treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.

Notificacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per via electrònica. Comprovar i actualitzar les dades de contacte

9 agost 2023|

Fa temps us vàrem indicar que la Inspecció de Treball utilitzaria la via electrònica per a realitzar les notificacions. També està utilitzant els canals de comunicació informats per les empreses a la base de dades de la Seguretat Social (adreça de correu electrònic). Per evitar problemes, us recomanem que comproveu les dades informades a la Generalitat de Catalunya i a la Tresoreria General de Seguretat Social.

Teletreball transfronterer: nou acord marc

8 agost 2023|

El reglament (CE) 883/2004 es va adoptar en un moment en què el teletreball no era tan habitual i amb aquest acord es pretén mitigar l'efecte del teletreball transfronterer en la legislació aplicable en matèria de seguretat social.

El Govern posa en marxa el registre de contractes alimentaris

31 juliol 2023|

El Consell de Ministres va aprovar el desembre passat, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, un reial decret que desenvolupa el Registre de Contractes Alimentaris de caràcter digital

Convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2023 per a afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+

26 juliol 2023|

Fa uns dies us informàvem de l’aprovació de les bases de les subvencions de l’any 2023 per a afavorir la incorporació al mercat de treball de joves, d'entre 18 i 29 anys, com a persones treballadores autònomes. Ara se n’ha publicat la convocatòria.

EL TJUE ES TORNA A PRONUNCIAR SOBRE L’IRPH

24 juliol 2023|

El dia 13 de juliol es va afegir un nou capítol al periple judicial de la clàusula de referència a l’IRPH dels préstecs hipotecaris a interès variable.

Hisenda actualitza a 0,26 € per quilòmetre la quantia exempta a l’IRPF per despeses de desplaçament

21 juliol 2023|

A partir del 17 de juliol de 2023 entra en vigor l'Ordre HFP/792/2023 relativa a les despeses de locomoció exemptes de tributar a l'IRPF, que exclou de gravamen la quantitat que resulti de multiplicar 0,26 euros pel número de quilòmetres recorreguts, sempre que es justifiqui la realitat del desplaçament, més les despeses de peatge i aparcament que també es justifiquin adequadament.

Participació de les persones treballadores en les eleccions al congrés dels diputats i al senat del 23 de juliol de 2023

11 juliol 2023|

El diumenge dia 23 de juliol de 2023 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d’electores i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal un permís, sempre que l’horari coincideixi totalment o parcialment amb el dels col·legis electorals. També s'haurà de concedir a les persones treballadores que acreditin la condició de membres de mesa electoral, d’interventors o d’apoderats i a les que facin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir del dret de sufragi.

Nous permisos i drets laborals (RD llei 5/2023, del 28 juny)

3 juliol 2023|

El RD llei 5/2023 dedica el seu llibre segon a la transposició de la Directiva UE 2019/1158, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors.

El Govern prorroga la rebaixa de l’IVA dels aliments entre altres mesures

3 juliol 2023|

En data 27 de juny, el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret llei de pròrroga de determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna, en el qual s’estenen fins al 31 de desembre de 2023 les següents mesures amb la finalitat d’abaratir el cost de la vida i rebaixar la inflació