Área Contable Grup Gestió Girona

“Som un gabinet professional amb més de 35 anys d’experiència en l’assessorament d’empreses”

Oferim assessorament i gestió integral que repercuteixen positivament en el futur de l’empresa. Acompanyem al client en les diverses àrees de gestió per trobar les millors solucions. Més enllà d’informar i respondre dubtes, l’objectiu és anticipar-se a les necessitats de l’empresa.
• Assessorament comptable

• Per a les petites empreses i autònoms, externalització de serveis comptables

• Assessorament en l’àmbit econòmic

• Assessorament en l’àmbit financer

Assessorament comptable

Dintre dels serveis que oferim en matèria comptable, cal destacar els següents:

 • Assessorament i estudi en matèria comptable, tals com amortitzacions, provisions per a responsabilitats, recerca i desenvolupament, tancaments i obertures d’exercicis comptables o tresoreria; assignant un responsable d’equip a cada client i incloent visites als clients segons les necessitats i característiques de cada empresa.
 • Elaboració d’estats financers periòdics a partir dels registres comptables de l’empresa, segons la periodicitat i les necessitats de cada empresa.
 • Elaboració i anàlisi d’estats financers consolidats per a grups d’empreses.
 • Realització d’informes de comptes de resultats analítics, amb comptes d’explotació per departaments, seccions o activitats.
 • Realització de tot tipus d’informes, com ara dictàmens en matèria comptable o mercantil.
 • Elaboració i legalització de la comptabilitat, així com la confecció i presentació de llibres de comptabilitat davant el Registre Mercantil.
 • Assessorament, preparació i presentació dels comptes anuals de les societats i altres entitats en el Registre Mercantil o en altres organismes públics, segons correspongui.

Realitzem l’assessorament en matèria comptable per a tot tipus d’entitats, tals com:

 • Empreses amb activitats comercials, industrials, patrimonials o de serveis, ja sigui com a societat o com a empresaris individuals.
 • Autònoms i professionals.
 • Associacions, clubs esportius, fundacions i comunitats.

Externalització de serveis comptables

Per a les petites empreses i autònoms, confeccionem externament els registres comptables amb mitjans informàtics propis a partir de la documentació entregada pels nostres clients, i elaborem periòdicament informes de la situació financera i comptable de l’empresa.

Assessorament en l’àmbit econòmic i financer

Els nostres professionals presten serveis d’assessorament en l’àmbit econòmic i financer, amb l’objectiu de donar suport als nostres clients. Entre altres serveis, cal destacar els següents:

 • Elaboració i anàlisi d’estats financers, així com la formulació d’informes i dictàmens econòmics i financers.
 • Anàlisi i disseny del pla de negoci, pla de tresoreria, així com assessorament i suport en la seva implantació i seguiment.
 • Anàlisi d’inversions i la seva viabilitat econòmica i financera, així com assessorament en la recerca de finançament per part de les empreses.
 • Estudi de viabilitat d’empreses en situació de crisi, amb la confecció de plans per assegurar-ne la viabilitat i el suport en la seva implantació.

CONTACTA’NS

  Si ho prefereix, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon de contacte +34 972 20 50 04.