Serveis Área Fiscal Grup Gestió Girona

“Adeqüem cada cas concret a les necessitats dels nostres clients, oferint d’aquesta manera un servei únic i personalitzat”

A Grup Gestió proporcionem un servei integral i personalitzat d’assessorament en assegurances. En aquest sentit, treballem amb les companyies asseguradores més solvents i prestigioses. L’objectiu primordial és facilitar la informació i garantir la millor cobertura dels nostres clients.
• Multirisc empresarial

• Responsabilitat civil

• Comunitat de propietaris

• Auditoria de riscos relacionats amb les assegurances

Multirisc empresarial

Assessorem i gestionem la contractació d’assegurances que cobreixin els riscos de les empreses relacionats amb el seu patrimoni, com són els immobles, les instal·lacions, la maquinària i les existències.

Responsabilitat civil

Assessorem i gestionem la contractació d’assegurances de responsabilitat civil per a empreses, empresaris i professionals, prestant cobertura en els riscos vinculats amb les activitats que desenvolupen davant de clients, proveïdors i tercers.

També assessorem respecte a la contractació d’assegurances de responsabilitat civil dels administradors i gestors de les empreses, que permetin cobrir els riscos enllaçats amb la seva responsabilitat davant de tercers.

Comunitats de propietaris

En aquesta modalitat presentem una cobertura combinada de riscos diferents, amb pòlisses que combinen la cobertura de riscos i responsabilitats, tant en els immobles, les instal·lacions i el mobiliari com responsabilitat civil tant en danys a la propietat com respecte a la responsabilitat civil que la comunitat pugui tenir davant de tercers.

Estalvi

Realitzem estudis i plans d’estalvi a mida, d’acord amb les necessitats i els nivells de riscos assumibles per cada client, mitjançant diferents plans d’estalvi, pòlisses d’assegurances de vida i plans de pensions.

Assistència sanitària

Assessorem en la contractació i gestió de pòlisses d’assegurances de cobertura mèdica, a través de diverses companyies d’assegurances, amb possibilitat d’adaptar la cobertura segons les necessitats de cada persona o família i en totes les especialitats de cobertura mèdica (especialistes, urgències, desplaçaments, intervencions, etc.).

Assegurança d’incapacitat laboral temporal (ILT) per a autònoms

Per als petits empresaris i autònoms, assessorem i gestionem la contractació d’assegurances que cobreixin el risc per malaltia o accident per tal de complementar la prestació de la Seguretat Social.

Auditoria de riscos relacionats amb les assegurances

Realitzem auditoria de riscos relacionats amb les assegurances de l’empresa a partir d’una anàlisi de l’activitat i de les necessitats de cobertura d’aquests riscos.

A partir de les necessitats de cobertura d’aquests riscos, analitzem les cobertures i els capitals assegurats contractats, comuniquem les possibles deficiències de cobertura de riscos i analitzem la possibilitat d’assegurar aquests mateixos riscos amb la contractació de noves pòlisses a un cost inferior.

CONTACTA’NS

  Si ho prefereix, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon de contacte +34 972 20 50 04.

  • Multirisc empresarial

  • Responsabilitat civil

  • Comunitat de propietaris

  • Plans d’estalvi

  • Assistència sanitària

  • Assegurança d’incapacitat laboral temporal (ILT) per a autònoms

  • Auditoria de riscos relacionats amb les assegurances