Editorial
Quina política econòmica serà més adient per sortir de la crisi global?

La pregunta del client
Línia ico 2012. Amb l’aval d’una societat de garantia recíproca (sgr)

Assessoria Laboral
Supressió de boni cacions

Assessoria Laboral
Orevenció de riscos laborals objectiu de control per part de la inspecció de treball i seguretat social

Jurídic
Concurs de creditors: no sempre és una mort civil

Fiscal
Mesures urgents per impulsar el comerç

Liquidacions tributàries
Reforma de l’IVA i l’IRPF. Particularitats i aspectes con ictius

Imprimir