Editorial
A les portes de la temporada més bona de l’any

La pregunta del client
Quants anys hem de conservar la documentació?

Fiscal
M’afectarà la nova modi cació de l’Impost de successions?

Tributari
Reforma de la tributació dels contractes de lloguer

Laboral
Una nova mesura per fomentar la contractació inde nida: la tarifa plana de 100 € i la seva lletra petita

Imprimir