Editorial
Els nombrosos canvis de la reforma fiscal per al 2015

La pregunta del client
Pla de pensions: liquidesa en 10 anys

Tributària
Canvis en la tributació dels guanys patrimonials

Jurídic
Nou reglament d’informació alimentària

Jurídic
Nota informativa sobre la llei de societats de capital

Fiscal
Noves limitacions en el règim de mòduls

Fiscal
Retencions a aplicar en l’exercici 2015

Fiscal
S’amplia el termini per a la recuperació de l’iva de morosos

Jurídic
Implicacions fiscals del canvi de residència (exit tax)

Imprimir