La pregunta del client
La importància de fer testament

Assegurances
Nou control de la tresoreria de la seguretat social: assegurança del conveni (col·lectiu)

Assegurances
Assegurança de defensa jurídica

Fiscal
Idees per estalviar el doble: productes boni cats scalment

Jurídic
Actuacions inspectores al domicili del contribuent

Jurídic
Noves facultats dels notaris i registradors mercantils

Assegurances
Impost autonòmic sobre habitatges buits

Imprimir