La pregunta del client
Com pagar menys en l’impost sobre societats del 2015?

Jurídic
Control empresarial del correu electrònic

Assessoria
Diversificació dels dipòsits

Fiscal
Tenim béns a l’estranger?

Assessoria
Informació als clients de productes financers

Assessoria
Què podem fer amb les societats civils i comunitats de béns?

Fiscal
Nous tipus de retenció per a l’any 2016

Fiscal
Limitacions en el règim de mòduls

Imprimir