Editorial
Comencem una nova etapa

La pregunta del client
El registre de la jornada laboral: objectiu de la Inspecció de Treball

Àrea Advocats
Inconstitucionalitat de les taxes judicials

Àrea Consultoria
Obligacions de les societats mercantils inactives

Àrea Consultoria
Societats d’inversió de capital variable (SICAV)

Àrea Fiscal
Limitacions dels pagaments en efectiu

Àrea Gestoria
Modificacions cadastrals d’ofici per part dels ajuntaments

Imprimir