Servei a mida

GRUP GESTIÓ té una llarga experiència en ajudar les empreses familiars a planificar i organitzar el relleu abans que es produeixi la retirada de l’empresari. El nostre equip professional garanteix a la propietat i els seus hereus una transició fluida, sense improvisacions i que asseguri la continuïtat del negoci i la bona gestió del patrimoni. Cada empresa és diferent i cada empresari necessita assessorament personalitzat. Creem estratègies fiscals intel·ligents per aconseguir els millors resultats.

40 anys d’experiència i la nostra cartera de clients avalen els nostres serveis.

  • Pactes successoris
  • Protocols familiars
  • Estratègies fiscals
  • Altres serveis complementaris

Fases procés de successió

“Ara és el moment. La millor planificació familiar es fa sense pressa i amb discreció.”

EL BINOMI empresa família

Afrontar la planificació de la successió empresarial i patrimonial és un moment molt important en la vida d’un empresari. Moltes vegades fa mandra fer-ho o és difícil prendre la decisió, però és un tema que convé no ajornar-lo.

GRUP GESTIÓ treballa amb rigor, confidencialitat i professionalitat perquè el relleu del lideratge a l’empresa i la manera de repartir el patrimoni entr e els hereus no sigui traumàtic per la família. És vital que l’empresari o les diferents propie tats del negoci tinguin un acompanyament professional en aquest procés.

ASCEF (ASSOCIACIÓ CATALANA DE L’EMPRESA FAMILIAR): “Només el 9% de les empreses familiars són de tercera generació. I només un 1% arriben a la quarta”

A QUIN PERFIL DE CLIENT pot ajudar aquest servei?

Empreses familiars amb diferents perfils:

  • Unipersonals
  • Multiplicitat d’inversors
  • Liderades per professionals
  • Holdings familiars

Més informació