A partir de l’11 d’octubre de 2021, els productors, comercialitzadors i usuaris estan obligats a utilitzar software comptable, que no permeti alteracions. Haurem de contactar amb el nostre proveïdor de software comptable, perquè ens acrediti que aquest està certificat per l’Agència Tributària. Les sancions poden arribar fins a 150.000 euros.