Segons la Llei d’arrendaments urbans, les reparacions necessàries per a la conservació de l’habitatge en condicions d’habitabilitat són a càrrec de l’arrendador, llevat que siguin degudes a danys causats per l’arrendatari; mentre que les petites reparacions derivades del desgast ordinari són a compte de l’arrendatari.

Malgrat aquesta previsió legal, no sempre és senzill determinar, davant de la necessitat d’una obra o reparació concreta, en quina categoria cal incloure-la.