Per a estar exempt de pagar el guany obtingut en la venda de la vivenda habitual, cal reinvertir tots els diners obtinguts en la transmissió. Si només s’utilitza una part per a comprar o rehabilitar la nova vivenda habitual, l’exempció serà proporcional a l’import reinvertit. El termini màxim per a la reinversió és de dos anys.