Sí, mitjançant la presentació dels models 172 “Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals” i 173 “Declaració informativa sobre operacions amb monedes virtuals”, que seran aplicables per primera vegada pels models que es presentin al mes de gener de 2024 , corresponents a l’exercici 2023; i d’altra banda el model 721 “Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger”, que serà aplicable per primera vegada al model corresponent a l’exercici 2023, que es presentarà entre l’1 de gener i el 31 de març de 2024.