Si, inclús es pot fer el canvi de nom provisional, i en tot cas, s’hauria de pactar en el contracte que el venedor disposa d’un termini per tal de cancel·lar el “Leasing” davant l’entitat bancària, i posteriorment, davant el Registre de Béns Mobles. Un cop cancel·lat registralment, es pot realitzar el canvi de nom definitiu.