Es pot legalitzar de diferents maneres, depenent del país que l’hagi expedit:

a) Haurà de ser legalitzat per via diplomàtica si el país que expedeix el document no és part al Conveni de l’Haia de 5 d’octubre de 1961.

b) Ha de ser postil·lat si el país que expedeix el document és part al Conveni de l’Haia.