El NIE (número d’identificació d’estranger) és un número personal que expedeix la Direcció General de la Policia i que es dona als estrangers, ja siguin comunitaris o extracomunitaris, que es relacionin amb Espanya per raó dels seus interessos econòmics, professionals o socials, perquè les administracions espanyoles els puguin identificar.