Dependrà del tipus de permís de residència. L’autorització de residència o de residència i treball temporal s’extingeix quan roman fora d’Espanya més de 6 mesos en un període d’un any. Si es tracta de l’autorització de residència de llarga durada, l’extinció es produeix per absència del territori de la UE durant 12 mesos consecutius. En el cas de targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE, la vigència caduca per les absències superiors a 6 mesos en un any. I si la residència fos permanent, es perdrà el dret per absència del territori espanyol durant més de 2 anys consecutius.