El nou import gravarà el patrimoni net superior a 3 milions d’euros. Hi haurà tres trams: s’aplicarà el 1,7 % a patrimonis entre 3 i 5 milions, 2,1 % a patrimonis entre 5 i 10 milions, i un 3,5 % a partir de 10 milions.

Està pendent d’aprovació definitiva, però probablement entri en vigor per aquest exercici 2022, i per tant, s’hauria  de presentar la liquidació  en el decurs de l’exercici 2023.

Es permetrà deduir el 100 % de l’import pagat per l’Impost sobre el Patrimoni que s’hagi liquidat a la Comunitat Autònoma.