A partir del dia 11 de maig entrarà en vigor la nova normativa de límits de velocitat a les ciutats, segons la qual, les velocitats màximes seran:

–        –   Vies d’un únic carril: 20 Km/h

–        –  Vies d’un únic  carril per sentit: 30 Km/h

–         –  Vies de dos o més carrils per sentit: 50 Km/h.

Tot i això els Ajuntament podran reduir aquestes velocitats si així ho consideren, instal·lant prèviament la senyalització que així ho indiqui.