Cada conveni col·lectiu o bé el propi contracte de treball determinarà els permisos i les condicions dels permisos dels treballadors. L’Estatut dels Treballadors estableix uns permisos mínims que seran els que s’apliquin si no ho milloren el conveni col·lectiu o el propi contracte.

Els permisos són retribuïts i, per tant, el treballador té dret a cobrar, pel temps del permís, la mateixa retribució que cobra habitualment per aquest temps.